Endelig en ny runde med Grasrottrenerkurs Del 1

18.06 til 19.06 inviterer ØHIL til et høyutbytte kurs av de sjeldne!

Klubben skal på ny holde NFF – Grasrottrener 1: Barnefotballkurset. Dette har vært en stor suksess tidligere, og vi gleder oss til å møte nye deltakere! Dette kurset har som mål å øke kunnskapen og forståelse om samarbeidet mellom klubb og trener, hvordan vi kan legge til rette for god fotballaktivitet, hvordan vi kan veilede barn på fotballbanen og mye mer!

Litt om kursets innhold: 

Kurset består av 4 moduler:

  1. Barnefotballens verdigrunnlag og konsekvenser for meg som trener, laget og klubben
  2. Klubben og treneren som sjef for god fotballaktivitet – sammen
  3. Hvordan holde barna i flytsonen?
  4. Treneren som veileder

Vi kommer til å tilpasse kursets innhold slik at vi får med planverk fra både NFF og ØHIL. I forkant av kurset må deltakeren ha fullført E-læring. Denne e-læringen kan man gjøre når som helst (og hvor som helst), og bruke så lang tid man selv ønsker. Hvis man tar e-læringen i ett bruker man ca 2-3 timer. Eneste kriteriet er at man må fullføre det før 16.06.

Litt om kursets struktur: 

  1. Treneren fullfører e-læringen før første samling med bestått quiz (uendelig med forsøk)
  2. Teori, diskusjoner og refleksjoner rundt ulike problemstillinger
  3. Planlegging av økt
  4. Praksisøkt på 15-20min i grupper på 2 og 2 / 3 og 3 med en spillergruppe på rundt 10stk
  5. Diskusjon og refleksjon rundt egen praksisøkt i mindre grupper

Punkt 2 til 5 gjennomføres 3 ganger, med ulikt innhold knyttet opp mot kursets. Innholdet vil baseres på det vi møter på feltet, og vi har som mål å gjøre dette kurset så overførbart til feltet som mulig. Vi kommer til å kombinere kursets innhold med både teori og praktiske erfaringer fra oss veiledere og dere deltakere.

Tiltenkt plan for kurset (alt vil foregå på klubbhuset/Ferd Arena):

Lørdag, 18.06, kl 1800-2100

Velkommen, introduksjon og kursets struktur med forventningsavklaring

Teori, diskusjoner og refleksjoner (modul 1 og 2) – 120min

Planlegging av økt til neste dag – 45min

Søndag, 19.06, kl 1000-1800

Praksisøkt – 90min

Diskusjon og refleksjon rundt egen praksisøkt – 20min per gruppe

Teori, diskusjoner og refleksjoner (modul 3 og 4) – 120min

Planlegging av økt og lunsj – 90min

Praksisøkt – 90min

Evaluering av kurset og veien videre

Målgruppe: Alle er velkomne! ØHIL Fotball ønsker at alle trenere i barnefotballen (og gjerne eldre hvis man ikke har kurset) har Grasrottrenerkurs del 1 og del 2. Vi ser imidlertid STOR verdi i at foreldre også deltar. ØHIL Fotball ønsker at flest mulig foreldre har en grunnleggende innsikt i hvordan vi driver fotballaktiviteten og forstår både NFFs og ØHILs verdier. Vi ønsker at dere skal se på det som verdifull ekstra-informasjon om hva, hvorfor og hvordan.

Krav til forkunnskap? Nei

Hvordan melder man seg på? Påmelding her!

Link til E-læring sendes per mail etter at påmeldingsfristen har gått ut.

Påmeldingsfrist: Fredag 03.06.22

Pris: 0 kroner

Evt spm kan henvendes til felix@ohil.no