Endelig mulighet for å delta på «Grasrottrener 2 – Barnefotball – flest mulig med kvalitet»

Fredag 14.okt til søndag 16.okt kjører vi på med "Grasrottrener 2 – Barnefotball – flest mulig med kvalitet". Delkurs 2 er trinn 2 av 4 innenfor NFF Grasrottrenerkurs og har som mål å styrke trenernes forutsetninger for å nå målet "flest mulig med kvalitet" i barnefotballen.

Dette kurset har som mål å øke kunnskapen og forståelse om hvordan vi kan legge til rette for god fotballaktivitet, hvordan fremprovosere læring på feltet, læringsmiljø, ferdighet og spill-prinsippet med mye mer! Det som også grasrottrenerkurs del 2 har, er en egen keeperseanse! Her vil vi ha demoøkt med keepere i klubben, med refleksjoner og innspill på hvordan vi kan fremheve rollen som keeper i ØHIL Fotball!

Litt om kursets innhold: 

Kurset består av 4 moduler:

  1. Laget som en del av klubben og NFF
  2. Treneren som veileder
  3. Spillets idé
  4. Keepertrenerkurs 1, del 1 – barnefotball

Vi kommer til å tilpasse kursets innhold slik at vi får med planverk fra både NFF og ØHIL. I forkant av kurset må deltakeren ha fullført E-læring. Denne e-læringen kan man gjøre når som helst (og hvor som helst), og bruke så lang tid man selv ønsker. Hvis man tar e-læringen i ett bruker man ca 2-4 timer. Eneste kriteriet er at man må fullføre det før 14.oktober.

Litt om kursets struktur: 

  1. Deltakeren fullfører e-læringen før første samling.
  2. Teori, diskusjoner og refleksjoner rundt ulike problemstillinger.
  3. Planlegging av økt
  4. Praksisøkt på 15-20min i grupper på 2 og 2 / 3 og 3 med en spillergruppe på rundt 10stk
  5. Diskusjon og refleksjon rundt egen praksisøkt i mindre grupper

Innholdet vil baseres på det vi møter på feltet, og vi har som mål å gjøre dette kurset så overførbart til feltet som mulig. Vi kommer til å kombinere kursets innhold med både teori og praktiske erfaringer fra oss veiledere og dere deltakere.

Tiltenkt plan for kurset (alt vil foregå på klubbhuset/Ferd Arena).

Fredag kl 1800-2100

Velkommen, introduksjon og kursets struktur med forventningsavklaring

Teori, diskusjoner og refleksjoner – 120min

Planlegging av økt til neste dag – 45min

Lørdag, kl 1000-1600

Praksisøkt – 90min

Diskusjon og refleksjon rundt egen praksisøkt – 20min per gruppe

Teori, diskusjoner og refleksjoner – 120min

Planlegging av økt og lunsj – 90min

Praksisøkt – 90min

Søndag, kl 1000-1400

Teori, diskusjoner og refleksjoner – 120min

Demoøkt med keepertrener

Refleksjoner rundt «hvordan kan vi løfte opp keeperen på eget lag?»

Tilbakemeldinger og evaluering av kurset

NB! Kan hende vi får flettet keeperseansen inn i lørdagsprogrammet. Dette vil deltakeren informeres om i forkant

Målgruppe: Alle er velkomne! ØHIL Fotball ønsker at alle trenere har Grasrottrenerkurs del 1 og del 2. Vi ser imidlertid STOR verdi i at foreldre også deltar. ØHIL Fotball ønsker at flest mulig foreldre har en grunnleggende innsikt i hvordan vi driver fotballaktiviteten og forstår både NFFs og ØHILs verdier. Vi ønsker at dere skal se på det som verdifull ekstra-informasjon om hva, hvorfor og hvordan.

Krav til forkunnskap? Må ha Grasrottrenerkurs Del 1. Vi anbefaler at man har hatt delkurs 1 i minst 1 år

Hvordan melder man seg på?

Påmeldingslink her!

Link til E-læring sendes per mail etter at påmeldingsfristen har gått ut.

Påmeldingsfrist: Fredag 23.september 21:00

Pris: 0 kroner

Evt spm kan henvendes til felix@ohil.no