Endringer i ØHILs administrasjon

ØHILs bemanning reduseres fra 1. juni.

ØHIL har de siste 2 årene hatt et engasjement som prosjekt-koordinator. I denne rollen har vi hatt gleden av å ha Tommy Rognstad. Tommy har primært jobbet med samarbeidsavtaler, klubbsjappa, lagbestillinger og arrangement.

Engasjementet er nå avsluttet og oppgavene som Tommy har gjort blir ivaretatt av øvrig personale. Ved spørsmål som det fram til nå har vært naturlig å ta med Tommy, kan sendes til daglig leder.

ØHIL takker for innsatsen, og ønsker Tommy lykke til videre!