Er det en lege her?

ØHILs damelag har behov for en ansvarlig lege med ukentlig besøk med tanke på smittevern. Dette ønskes klart innen 17.juni.

ØHIL Fotballs damelag spiller i 1.divisjon og har som mål om å rykke opp til Toppserien. Ekspertene setter oss også høyt oppe.

1.divisjon kvinner skal starte 11.juli, og så fort vi har protokoller på plass ka vi starte med fullkontakt på trening.

I den forbindelse trenger vi en ansvarlig lege som kan følge opp diverse knyttet til smittevern og rapportere månedlig. Vedkommende skal være innom minst én økt i uka, men gjerne flere. Ikke veldig mye jobb, men en ekstremt viktig jobb.
Har vi noen i klubben som har mulighet til dette? Det kan også være mulighet hvis én lege er ansvarlig og har med seg en eller to andre som avlaster dersom man ikke har mulighet.
Det skal være et Teams-møte fredag 18.juni kl 13.45 med medisinske ansvarlige i Eliteserien, Toppserien, Obosligaen, Postnord-ligaen (2.div menn) og 1. div kvinner. Møtet tas opp, så man kan se det i etterkant hvis man ikke kan se det direkte.

Ta kontakt med Bjørn Frode Strand dersom du har lyst og mulighet. Vi tar også i mot tips. bjorn.frode@ohil.no eller 92817890.

Her ligger selve protokollen: https://www.fotball.no/tema/nff-nyheter/viktig-informasjon-vedrorende-koronavirus/protokoller-for-aktivitet-toppfotball/protokoll-for-gjennomforing-av-fotballtrening/#Toppen

Første skritt på veien til at våre spillere kan starte for fullt er å underskrive vedlegg 2 i protokollen som ligger på NFF sine sider, og hvor Daglig leder og medisinsk ansvarlig (lege) skal signere. https://www.fotball.no/tema/nff-nyheter/viktig-informasjon-vedrorende-koronavirus/protokoller-for-aktivitet-toppfotball/protokoll-for-gjennomforing-av-fotballtrening/vedlegg/vedlegg-2/

Klubbene skal monitorere spilleres helsetilstand

 • Alle klubber skal utpeke en medisinsk ansvarlig som skal ha overordnet ansvar for monitorering av spilleres helsetilstand. Medisinsk ansvarlig skal som hovedregel være lege. Annet kvalifisert helsepersonell kan inneha rollen som medisinsk ansvarlig dersom det gjøres avtale med en lege som vedkommende kan konsultere ved behov.
 • Medisinsk ansvarlig skal jevnlig og minst ukentlig være til stede på treningsfeltet for å følge laget og spillerne tett. Medisinsk ansvarlig kan delegere gjennomføringsansvar (tilstedeværelse) til annet autorisert helsepersonell (som for eksempel fysioterapeut).
 • Spillere skal hver morgen og kveld rapportere om egen helsetilstand, og om eventuelle tegn til luftveisinfeksjon hos andre i egen husstand. Resultat av egenrapportering skal registreres.
 • Statusrapport leveres i et eget webskjema som sendes ut til medisinsk ansvarlig fra NFF.
 • I tillegg til rapportering til NFF skal klubbene kunne dokumentere at egenrapportering om helsetilstand er gjennomført i henhold til protokollen. Klubbene skal også kunne dokumentere at alle personer som deltar i aktivitet har mottatt informasjon om covid-19-smitte og symptomer, og at de har fått opplæring i smitteverntiltakene klubben gjennomfører. Det kan være aktuelt for NFF å gjøre stikkprøver for å kontrollere at smitteverntiltak og opplæring er gjennomført.
 • Spillere som får påvist covid-19 skal være i isolasjon. Det er helse- og omsorgstjenesten som beslutter hvem som skal være i isolasjon etter råd gitt av Folkehelseinstituttet.Øvrige spillere i troppen (evt. motstanderlag) som har vært nærkontakter av smittet spiller skal følge Folkehelseinstituttets råd til «andre nærkontakter», men kan fortsette å trene/spille som normalt ved symptomfrihet.Dersom flere spillere i et lag får påvist covid-19 må det gjøres en konkret vurdering av om trening kan fortsette i samråd helsemyndigheter. Klubbene skal forholde seg lojalt til alle pålegg fra helsemyndigheter.
 • Etter innspill og råd fra Folkehelseinstituttet og andre relevante medisinske miljøer er det p.t. ikke lagt opp til et testregime for spillere.
 • Undersøkelse ved screening for covid-19
  Ved screening for covid-19 er man ute etter å fange opp de som har symptomer som kan stemme med covid-19. Symptomene kan være diffuse og den involverte selv har kanskje ikke tenkt at det kan dreie seg om covid-19 smitte. Derfor er spørsmålene vi stiller minst like viktige som undersøkelsen.

Anamnese-spørsmål:

 • Har du vært i kontakt med noen som har vært syk siste 14 dager?
 •    Har du hatt feber siste 14 dagene?
 •    Har du siste 14 dagene hatt en eller flere av følgende symptomer:
  • Utmattelse
  • Hodepine
  • Sår hals
  • Tungpustethet
  • Hoste
  • Kroppsverk
  • Tap av smaks- eller luktesans
  • Diare
  • Magesmerter

Undersøkelse:

 •  Temperatur
 •  Undersøkelse av munn og svelg
 •  Palpasjon av lymfekjertler
 •  Auskultasjon av lunger