Et stort skritt nærmere kunstis og kunstgress på Hosle

Prosjektet ØHIL Idrettspark kunstgress og kunstis har hatt god framdrift i høst! Litt om prosessen og hva vi trenger hjelp til videre er å lese i denne artikkelen. Brevet er også sendt ut i dag til alle klubbens medlemmer og foresatte.

Denne høsten har vi greid å få ØHIL Idrettspark inn på Bærum kommunes liste for prioriterte anlegg for perioden 2019-2022. Dette har vi greid etter meget godt arbeid fra sentrale personer i klubben vår, god hjelp fra Bærum Idrettsråd og lokalpolitikere som støtter prosjektet.

Vi venter flere gode nyheter knyttet til realisering av dette prosjektet, og personlig har jeg stor tro på at vi høsten 2021 kan spenne på oss skøyter på vår egen kunstisbane, og at vi våren 2022 spiller vår første toppseriekamp for kvinner på denne banen.
Men, for å realisere prosjektet vårt trenger vi din hjelp. Vi skal forsøksvis dra i gang tre grupper som skal jobbe fra 1.1.2019 frem til byggestart. Gruppene vi trenger hjelp til er:

• Anlegg
• Finansiering
• Markedsføring

Anleggsgruppen skal jobbe med å kvalitetssikre prosjektering av anlegget, og spesielt se på gode løsninger for kjøleanlegg og utnyttelse av overskuddsvarme. Vi trenger deg som har erfaring med liknende prosjekter eller teknologi.

Finansieringsgruppen trenger personer som ikke blir skremt av størrelsen på investeringsrammen (cirka 30 millioner), men trigges av utfordringen ved å kontakte sponsorer, diskutere rammer med kommune, myndigheter og interesseorganisasjoner, og aktivt bearbeide stiftelser.

Vår markedsføringsgruppe skal besettes med folk som vil hjelpe oss å posisjonere ØHIL Idrettspark som et nærmiljøanlegg for hele Bærum Øst. Vårt anlegg skal reflektere idrettsklubbens verdier; fordi det er gøy og flest mulig – lengst mulig og vi håper du kan hjelpe oss med å fremme disse.

Vi tror du vil oppleve ditt bidrag i disse gruppene som verdifullt. Vi som har vært med en stund har godt av å bli utfordret av nye ressurser, og lover å ta deg godt imot. Kjenner du deg fristet så ta kontakt med meg eller daglig leder Sverre Nordby.

Kontakt:

Leder ØHIL Hovedstyre, Skule Ingeberg, 48600245 eller sku-inge@online.no.
Daglig leder ØHIL, Sverre Nordby, 90555934 eller sverre@ohil.no.

Med vennlig hilsen,

Skule Ingeberg
Leder av hovedstyret i ØHIL