Et brannsikkert idrettsanlegg er på vei!


ØHILs pågående innsamlingsaksjon via SPLEIS har nå resultert i nærmere 200.000,- fra ca 300 ulike givere. Målet på 2,1 MNOK var satt for å kunne finansiere også de delene av prosjektet som ble fjernet (for å holde kostnadene nede).

Det er flere måter å få til dette på, og en svært viktig del er å redusere kostnadene. En av de som virkelig har stått på for klubben det siste halvåret er Annika Evensen, som har påtatt seg ansvaret for brannsikkerheten i prosjektet. Det er en komplisert bygningsmasse, og et enda mer komplisert regelverk vi har vært nødt til å forholde oss til. Annikas kompetanse og innsats har vært uvurderlig inn mot rammetillatelsen som kom i forrige uke. Etter ganske mange omveier i kommunegården ble prosjektet godkjent slik det opprinnelig var planlagt.

En av de største utfordringene har vært å få godkjent mediatårnet, som skal plasseres på langsiden i retning av barnehagen (ca der skissen er plassert på bildet).

Annika har 3 barn som deltar i flere av ØHILs idretter, men har overlatt oppgavene på idrettsarenaene til mannen (Erik).

-Jeg har jo stilt opp som kakebaker og på dugnader, men da Sverre ringte og ba om hjelp innenfor mitt fagfelt var det svært enkelt å si ja til det. Det er utrolig mye bra som skjer i klubben, og veldig mange som legger ned mye tid for at barna våre skal få et godt tilbud. Det skulle bare mangle at vi som har annen fagkunnskap enn idrett stiller opp når det trengs!

Et svært fortjent skilt er plassert på arenaen, som en stoooor takk fra ØHIL!

Vi har fortsatt et stykke igjen for å få på plass alle delene av prosjektet, og håper på en innsats nå i sluttspurten. Klikk på linkene under for hvordan du kan bidra. Har du annen kompetanse som kan komme klubben til nytte, slik Annika oppfordrer til, ta kontakt med sverre@ohil.no .