Evaluering 2017-sesongen

ØHIL fotball takker for tilbakemeldingene via evalueringsskjemaene etter fotballsesongen 2017. Vi ønsker stadig å utvikle oss og å  bli enda bedre, men for å bli bedre er vi helt avhengig av tilbakemeldinger fra dere.

Nå er vi godt i gang med planlegging av ny sesong, og vi vil prøve å ta hensyn til flere av innspillene vi fikk på evalueringen. Først og fremst skal vi jobbe for å bli bedre på informasjon og kommunikasjon, og vi vil begynne allerede på årgangsmøtene med å gi god og utfyllende informasjon om ØHILs sportslige opplegg / sportslig plan for de ulike årgangene. Informasjonen må deretter videreformidles på foreldremøtene som holdes på lag/ årgangsnivå.

Konkrete punkter som vi vil gjøre noe med:

  • Merke veien til ØHILskogen bedre. Denne banen vil primært bli benyttet til trening kommende sesong da det er utfordring med parkering rundt denne banen
  • Oppmerking av gressbaner på Jarmyra og grusen på Hosle og Hosletoppen skal administrasjonen forsøke å bidra til. Krittvogn og krittsekker skal være tilgjengelig på alle stedene. Gi oss beskjed hvis noe mangler!
  • Toalettforholdene på Jarmyra; her skal det bli enklere tilgang til Idrettsbarnehagens garderober og toaletter
  • Jobbe for å følge opp trenerne på feltet bedre (dette er påbegynt, men er et langsiktig prosjekt), men vi ønsker å:

 

 – Utarbeide «verktøykasser» til bruk for trenerne

– Tilby ØHILs egen trenersamling for ungdomstrenerne

– Tilby temakvelder for alle trenerne

 

Avslutningsvis vi vil også takke for ros til trenerne som ble gitt i evalueringen!