Fair play-ansvarlig


Fair-play ansvarlig

Sportslig utvalg er klubbens fair play-organ. De har det overordnede ansvaret for å koordinere klubbens fair play arbeid ved å vedta tiltak for å bedre klubben holdninger og verdier på og utenfor banen. Utvalget skal sikre at fotballens administrasjon herunder sportslig leder og administrativ leder gjennomfører tiltak som er vedtatt og følger opp klubbens arbeid med fair play.

Utvalget er også instansen for disiplinærsaker, og skal sammen sportslig leder fatte vedtak i saker hvor spillere/trener/ledere har brutt klubbens vedtekter, retningslinjer eller oppførsel som kan oppfattes som brudd på god folkeskikk.

Oppgaver for sportslig utvalg:

  • Sikre utvikling og sette mål for klubbens fair play arbeid.
  • Utvikle strategier for hvordan å implementere fair play og sikre at alle våre medlemmer er kjent med dette.
  • Fatte vedtak i saker som bryter med klubbens fair-play verdier.

Oppgaver for administrasjon:

  • Er klubbens fagansvarlige og er kontaktpunktet i forhold til andre klubber, kretsen og NFF sentralt.
  • Kommunisere og implementere fair play i klubb
  • Gjennomfører samlinger og informasjonsmøter for klubb og lag.