Fantastiske dager med fotballskoler og ungdomscamp

Det har vært en rekordstor oppslutning på Tine Fotbalskole i uke 26, og vi har også en nyvinning med ungdomscamp i uke 27.

På Tine fotballskole i uke 26 har vi hatt 200 personer på Jarmyra og 200 personer på Hosle. Leder for fotballskolen, Anna Brunstad, har dessverre måttet si nei til mange som har ønsket å delta, men pga begreningene som følge av Korona er det maks 200 personer per arangement.

Alle jentene på ungdomscampen

Vi heltidsansatte har hatt en grundig evaluering etter fotballskolen. Vi er generelt sett veldig fornøyd, men vi har også en del forbedringsområder.

Disse har vært ledere av fotballskolene og ungdomscampen

I uke 27 har vi både Tine Fotballskole med 58 deltakere og en ungdomscamp med 63 deltakere. Ungdomscampen er en nyvinning, der vi har en trening hver dag med teori i forkant. Temaer i teorien er selvregulering, egentrening, persepsjon og landslagsskolen.

I høstferien vil vi gjenta ungdomscampen (2008 til 2006) og i tillegg ha en vanlig fotbalskole (2012 til 2009).

Teori for jentene
Teori for guttene
Selvregulering var ett av temaene for uka på ungomdscampen