Fiks-ansvarlig


 

Administrativ leder er klubbens FIKS-ansvarlig.
FIKS-ansvarlig har rollen «Klubbadmin» i FIKS. Denne gir rettigheter til
alle funksjoner klubben trenger i FIKS.

Konkrete arbeidsoppgaver

*         Opprette brukertilgang til andre i klubben som trenger det (i
hovedsak lagledere eller andre som er ansvarlig for elektroniske
kamprapporter/opplasting av kamprapporter)

*         Alle spilleroverganger

*         Vedlikeholde spilleroversikt – dvs. registrere spillere fra 12 år
slik at de blir spilleberettiget og forsikret, sette inaktive de som ikke
skal spille inneværende år

*         Vedlikeholde oversikt over trenere, ledere, styret og andre med
klubbfunksjoner så riktige personer til enhver tid er registrert med riktig
info

*         Påmelding av lag til serien

*         Utfylling og oppfølging av søknad til Kvalitetsklubb