Forandringer på Jarmyra

Det siste året har det skjedd mye på Jarmyra, som mange har lagt merke til. Nå åpner gressbanene og her kommer en oppdatering på status!

Bærum kommune arbeider kontinuerlig med å fornye vann- og avløpsnettet i kommunen. Det siste året har det skjedd mye på Jarmyra, noe som vil påvirke ØHIL i tiden som kommer.

Arealene på Jarmyra er i utgangspunktet regulert som park og har i mer enn 50 år vært fotballbaner for klubben. På gressarealene har det det siste tiåret primært vært treninger, kamper og arrangementer for barneidretten.

ØHIL har et godt og konstruktivt samarbeid med kommunen, og har gjennom prosjektperioden vært på befaringer for å overvåke framdriften og komme med innspill til utviklingen av området.

Vi har vært opptatt av sikkerheten for barna både i prosjektperioden og spesielt med tanke på situasjonen når det er hundrevis av barn og unge i aktivitet. Vi har også vært opptatt av å finne løsninger for å erstatte de arealene vi har mistet.

Den siste tiden har dybden i den ny-åpnede bekken blitt redusert, noe vi er glade for, og i løpet av de nærmeste dagene vil det bli satt opp en langsgående hekk med et midlertidig tregjerde. Dette for å redusere antallet baller som går i bekken. Vi har også en god dialog for å finne arealer som kan erstatte det vi har mistet til aktivitet.

I bekken vil det ikke stå mye vann, og den vil mer eller mindre framstå som en «gress-bunker» når det får satt seg. Det skal derfor ikke være forbundet med noen fare å gå ned i bekken, for eksempel for å hente baller.

Jarmyra er i ferd med å bli en flott park, men skal fortsatt være et sentralt idrettsanlegg for ØHIL fotball. I sesongen 2021 vil det bli spilt mange 5’er og 7’er-kamper, og banene vil bli plassert best mulig i forhold til bekken.

De nærmeste ukene anbefaler vi bruk av banene som ligger lengst unna bekken når dette er mulig, og inntil gjerder er på plass kan det være fornuftig om de voksne som er tilstede hjelper til med å hindre baller ut i bekken. Vi har grunn til å tro at det vil være både vått og sølete i en periode framover.

Les mer om prosjektet på Bærum kommunes sider