Foreldrevettregler

På alle arrangement, cuper, kamper representerer du ØHIL

Det er sesongstart for de fleste lag i bandygruppen og med dette følger det et stort ansvar for alle involverte. Vi setter stor pris på engasjementet som blir lagt ned for å lage et godt tilbud. Bandygruppen er bygget på frivillig innsats, samhold, dugnader, glede og gode opplevelser. Før sesongen starter ønsker vi må minne om noen foreldrevettregler

  • Møt opp på trening og kamper – barna ønsker det, laget og trener trenger det!
  • Gi oppmuntring til alle spillerne under kampen! – Positive tilbakemeldinger er viktig!
  • Gi oppmuntring både i medgang og motgang – ikke gi kritikk, pass på tonefall og volum!
  • Hjelp ditt barn til å tåle både seier og tap!
  • Støtt dommeren – ikke kritiser dommeravgjørelser, det er lov å gjøre feil!
  • Respekter lagleders bruk av spillere! – Ikke bland deg inn i kamper og treninger, ta dette med lagleder i egnet forum.
  • Vis respekt for det arbeidet klubben gjør– tilby din hjelp, det er mange som gjør mer enn deg, tenk på hvordan du kan bidra!
  • Husk at det er barnet ditt som spiller – ikke du!

Spesielt viktig er det kjenne til bestemmelsene for barneidrett som gjelder for all norsk idrett til og med det året barnet fyller 12 år. Les disse her.

På alle arrangement, cuper, kamper representerer du ØHIL. Klubben har vedtatte verdier som det viktig at vi viser og representerer:

Gøy- Alle på og rundt idrettsarenaene skal bidra til at det er gøy å drive idrett.
Folkeskikk – Alle på og rundt idrettsarenaene oppfører seg ordentlig; det skal være hyggelig å spille med og mot oss.
Til å stole på – Vi gjør det vi sier vi skal gjøre, på alle nivåer (utøvere, trenere, ledere, foreldre).
Raushet – Vi skal være positive og tilrettelegge for aktivitet for alle (jfr. vår misjon, visjon og øvrige verdier).

Opplever du noe du ikke liker eller som er strid med dette er det viktig at du gir beskjed! Litt avhengig av hva og hvem varselet gjelder, kan varsles til nærmeste leder, trener, en annen utøver, en fortrolig person eller til daglig leder av ØHIL. Varsles det til noen andre enn daglig leder skal varselet umiddelbart og uten opphold sendes til daglig leder.

Leser mer om dette i ØHIL sin beredskapsplan