Hvorfor foreslår vi å øke medlemskontingenten?

Hele 9 av 10 idrettsutøvere i klubben får gleden av anlegget

Øvrevoll Hosle IL har en drøm. En drøm om å realisere ØHIL Idrettspark på nåværende Hosle Grus innen 2020. Dette vil sikre oss sårt tiltrengt kunstgressflate i sommerhalvåret, og sikker is gjennom vinteren.

Hele 9 av 10 idrettsutøvere i klubben deltar i en aktivitet i klubben som kommer til å ha glede av den nye idrettsparken. I tillegg sørger vi for å gi den uorganiserte skøyteaktiviteten på vinterstid et sikkert istilbud. Uten kunstis vil vi i fremtiden ikke være i stand til å opprettholde et skøytetilbud i vårt nærområde, og vi tror heller ikke vi er i stand til å opprettholde aktiviteten i Bærums signaturidrett; nemlig bandy.

Å utvikle ØHIL Idrettspark til et kombinert anlegg med kunstgress og –is vil koste mange penger. Vi har kvalitetssikrede kalkyler som viser at det dreier seg om 28 – 30 millioner kroner. For å finansiere dette er vi helt avhengig av tippemidler og kommunal støtte. Vi ønsker å søke om denne støtten for Bærum kommunes anleggsplan for idrettsanlegg for perioden 2019 – 2022. Vi håper og tror på både kommunal støtte og tippemidler. Uten det er prosjektet dødt!

Imidlertid krever disse instansene at klubben kan vise til at vi kan få på plass betydelig egenkapital. Det samme krever vår bankforbindelse som i stor grad skal forskuttere tippemidler. Frisk egenkapital til prosjektet må bygges opp og samles inn.

Prosjektgruppen jobber med å organisere en kronerullingsaksjon i våre nærområder, men i tillegg har prosjektgruppen fremmet et forslag til hovedstyret om å øke medlemskontingenten på det kommende årsmøte. Dette vil gi en svært verdifull start på innsamlingen. Gitt at klubbens medlemmer ønsker å realisere ØHIL Idrettspark, å avsette midler til dette. Økningen i medlemskontingent skal derfor i sin helhet avsettes til å realisere ØHIL Idrettspark.

Om det skulle vise seg at ØHIL Idrettspark ikke lar seg realisere vil dette hovedstyre anbefale følgende:

  • At medlemskontingenten ved påfølgende årsmøte etter negativt vedtak settes ned tilsvarende foreslått økning for 2017
  • At den innbetalte medlemskontingenten med formål ØHIL Idrettspark avsettes til ett internt anleggsfond hvor alle idretter har mulighet for å søke om midler til fremtidige prosjekter

Vi skal være oppmerksomme at vi er i en tid preget av oppslag om at enkelte barn, ungdom og for den saks skyld voksne opplever at de er utenfor fellesskapet fordi de ikke har råd til å betale medlemskontingenter eller treningsavgifter, samtidig har vi som klubb tydelige retningslinjer for å inkludere alle. Hovedstyret ønsker å foreslå dette for årsmøtet er det fordi de som samlet styre ikke ser andre gode alternativer for å fremskaffe tilstrekkelig egenkapital til dette prosjektet. Ingen ting ville glede oss mer om vi var i stand til å gjennomføre dette prosjektet uten slike økninger.

Om du har konkrete forslag til alternative måter å fremskaffe egenkapital til ØHIL Idrettspark så er vi «lutter øre».