Forslag til nye styremedlemmer i ØHIL

Det er mye spennende som foregår i utviklingen av et av Norges største idrettslag, og fram mot årsmøtet 17. mars, skal valgkomitéen gi sin innstilling til nytt styre. Gi dem gjerne et tips om gode kandidater!

Torsdag 17. mars avholdes årets årsmøte i ØHIL. Da skal medlemmer til hovedstyret velges. Dersom du har gode kandidater, eller selv er en slik, ønsker valgkomitéen å få tips!

Ta kontakt med valgkomitéen (Jan Bakken, Øyvind Hartveit, Ole Christian Braathen) eller til oss i administrasjonen!