Invitasjon ØHIL DnB cup og ØHIL LIP SMACKER cup 2016