ØHIL-akademiet er et ekstra tilbud for våre ivrigste fotballspillere i alderen 7-12 år (2011-2006).

Fra 2019 har vi bedre trenere med mer fokus på gode verdier og det å være gode rollemodeller for barna. Vi vil samtidig øke fokuset på det å utvikle fotballferdighetene.

 

Påmeldingslink til ØHIL-akademiet vår/sommer 2019

 

Hvorfor er akademiet bedre i 2019?

ØHIL-akademiet har vi hatt i flere år. I 2019 ønsker vi å heve nivået på hvordan vi driver akademiet, og da ønsker vi å få med så mange som mulig ivrige barn. Hva sier den norske og den danske offentlige helseinstansen om aktivitetsnivået til barn og hva mener vi at ØHIL-akademiet kan være med på å forebygge og vil ØHIL-akademiet ødelegge for andre idretter? Les filen om hvorfor ditt barn burde delta på akademiet.

Hvorfor ØHIL-akademiet

Foreldreinfo ØHIL-akademiet 7.1.2019

Foreldremøte ØHIL akademiet 3.3.2019

 

Trenere

  • Vi har bedre trenere inkludert flere med lang erfaring fra andre akademier
  • Ungdomstrenerne vil bli fulgt opp tettere og får høyere krav til utførelsen av jobben
  • Bjørn Frode Strand (trenerutvikler i Strømsgodset) vil bistå med å kvalitetssikre vårt akademi

Fra 1.april ønsker vi å utvikle oss enda et steg videre. Som et pilotprosjekt ønsker vi å tilby FFO (fotballfritidsordning) for skolene Eikeli og Hosle (kanskje også Grav og Bekkestua), og for aldersgruppen 3. og 4.klasse. Dette fordi disse barna kan gå/sykle til vårt akademi. Senere vil vi sette opp buss for ulike tidspunkt på våre andre skoler også. Vi ønsker å teste dette konseptet på en smal gruppe, slik at vi er sikre på at vi kan tilby best mulig kvalitet til våre spillere fra august 2019.

Vi tenker også på hvordan vi kan involvere andre idretter i ØHIL, selv om det i utgangspunktet er en Fotballfritidsordning.

 

Praktisk informasjon

  
Pågående periode - vinterFra 21.januar tom 28.mars
Neste periode - vårFra 1.april tom 20.juni
Når er det ikke akademi?Mandag - torsdag fra kl. 15:00 - 16:30. Det er ikke akademi på offentlige fridager. Vi følger skolekalenderen.
Når er det FFO?Etter skoletid, alt fra 13:00-14:30. Bussruten vil bli planlagt etter påmelding.
StedDNB arena Hosle og klubbhuset vårt(Bispeveien 69)
Priser FFO2 dager - 3960,- (ca. 1320,- pr måned)
3 dager - 4625,- (ca. 1542,- pr måned)
4 dager - 6175,- (ca. 2058,- pr måned)
Priser ØHIL akademiet1 dag - 1485,- (ca. 495,- pr måned)
2 dager - 2750,- (ca. 917,- pr måned)
3 dager - 3525,- (ca. 1175,- pr måned)
Transport (buss)

Lise Janbu Eide (95 86 27 57)
Mikkel Mørch Solli (95 00 06 47)
Mikkel Mørch Sollie, tlf 950 00647, er med bussen og skal ha beskjed når barnet ditt ikke er med.
Hentested skolene- Jar skole kl. 14.35 ved busstoppet utenfor skolen (Storengveien)
- Grav skole kl 14.40 i Grav skolevei
- Eikeli skole kl 14.45 busstoppet på nedsiden av skolen (Bispeveien)
- Bekkestua skole kl.14:25 på busstoppet mellom Nadderud arena/Nadderudhallen (Haukeveien)
- Steinerskolen kl. 14:40 ved Hosleveien (stopper ved veien)
Hentested skole (FFO)Som akademiet
Henting/avslutningDere må selv hente barna på DNB arena etter endt økt.
UtstyrKlær etter været. Fotballsko, leggskinn og vannflaske. Vi oppfordrer barna å ta på seg ØHIL-klær.
Hvem skal du kontakte om du har spørsmål?Lise Janbu Eide, sportslig administrator - lise@ohil.no
Marius Lystad, akademiansvarlig, marius.lystad@ohil.no
 

ØHIL-akademiet filosofi og tankemåte

Vi ønsker å tilrettelegge for mye fotballaktivitet for den enkelt spiller. Det er individuell ferdighetsutvikling som står i sentrum, som vi vil ta med inn i spillet og motspillet. Vi øver på basisferdigheter og hvordan bruke det i spillet for å få god samhandling mellom spillerne.

  • Det vil hver dag bli satt opp økter for hver gruppe.
  • Det vil si at spillere på samme årgang vil spille sammen, så langt det lar seg gjøre, men ut ifra antall, ferdigheter og holdninger, kan det bli grupper på tvers av årganger.
  • Øktene følger en temaplan hver uke.
  • Basisferdigheter, spill og motspill, teknisk/taktiske ferdigheter, vil gå igjen i temaer gjennom semesteret.
  • I løpet av uken vil det også bli satt opp keepertrening for våre keepere