Tilbake til ØHIL fotball – støttesider

1 Baner og anlegg i ØHIL-land

Her ser dere oversikten over alle anleggene som ØHIL disponerer til kamper og treninger. De banene som er markert med mørke grønn er gressbaner, de med lyse grønn er kunstgressbaner og de grå er grusbaner. 

Klikk her for oversiktskart:

Jarmyra Idrettspark
Hosle Idrettspark
Hosletoppen
Eikeli idrettspark
Bekkestua kunstgress
ØHIL-skogen arena (klikk her for mer informasjon om anlegget)
Grav kunstgress

Klikk for å gå til toppen!

2 Kamp- og treningsoppsett

Her finner du oversikt over treningstiden til fotball, om du ønsker å endre/booke treningstider så kan det gjøre per epost til Anders Stadheim. VIKTIG: Oslo fotballkrets disponerer alle våre anlegg. Dersom de skal beramme/omberamme kamper ser de kun på hva som er oppsatt av kamper fra før, uten hensyn til ØHILs treninger eller kamper (feks Adidascup, treningskamper). Det betyr at alle har et ansvar for å sjekke våre kalendere før endringer av kamptid/sted.

Her er kalender på våre anlegg der offisielle kamper som ligger på fotball.no er registrert pluss treningstider.

ALLE ANLEGG fra august til 1.november 2021

.

For en oversikt over treninger/kamper på alle klubbens anlegg, inkludert gymsaler, kan dere klikke her!

For å booke VEO-kamera til kamper, klikk her!

Klikk for å gå til toppen!

3 Sportslig plan

Alle idretter i ØHIL har utarbeidet sportslige planer. Sammen utgjør de Øvrevoll Hosle ILs sportslig plan. I 2018 skal ØHIL fotball utarbeide en ny versjon av den sportslige planen.

For å lese den sportslige planen klikk her 

For å lese de sportslige planene for de andre idrettene klikk her

4 Årgangsark

Årgangsarket gir en god oversikt over hvilke tilbud ØHIL fotball tilbyr spillerne sine fra alderen 6-16 år. Divisjonstilbudet kommer utenom.

For å lese årgangsarket klikk her

5 Sportslige modeller

Her er oversikten over den sportslige strukturen:

Se under for de ulike punktene i den sportslige modellen.

Her er den sportslige modellen til Kvinner Elite A og Utvikling:

De siste sesongene har vi hatt en stor A-stall, med mer enn 30 spillere. Disse har dekket serielagene i 1. og 2. divisjon. Dette endres i 2018. Elite-satsningen deles opp i 2, med en smalere A-stall som primært skal dekke 1. divisjonskampene og en utviklingsgruppe som skal dekke 2. divisjon og J19 1. divisjon. Modellen bygger på ØHILs strategi om å ha et godt tilpasset tilbud til alle, uansett ferdighets- og ambisjonsnivå.

Organiseringen av barnefotballen i ØHIL:

Her er en oversikt over alder, anbefalt antall spiller pr lag og spillform fra 2018. Modellen viser også oversikt over hvordan organiseringen av barnefotballen skal foregå i ØHIL. Fra 6/7 år er det enkeltskoler og blanding på tvers av skoleklassene som gjelder. Fra 11 år er det full sammenslåing (årgangen) av alle skolene. Da blir det blandede lag på tvers av skoler. Avvik fra modellen kan forekomme med godkjennelse fra sportslig leder.

Klikk for å gå til toppen!

6 Årgangstilbudet

Årgangstilbud er hovedtilbudet for den enkelte årgang/gruppe. Tilbudet skal være differensiert på alle årganger. Differensieringen skjer på treningsfeltet i barnefotballen, som er organisert  i henhold til NFF prinsipper om jevnbyrdighet. Fra og med 13 år er også kamptilbudet differensiert i henhold til amibisjonsnivå, ferdigheter, holdninger med mer.

Tilbudet inkluderer også deltagelse på cuper gjennom sesongen.

Dette tilbudet dekkes av den fakturerte aktivitetsavgiften.

Klikk for å gå til toppen!

7 ØHIL Akademiet

ØHIL-akademiet er et tilleggstilbud for våre ivrigste fotballspillere i alderen 6-12år. Akademiet finner sted på DnB Arena (Bispeveien 69) mandag – torsdag. Øktene starter kl. 15.00 og varer til kl. 16.30.

For de spillerne som har tilhørighet til Grav, Jar, Bekkestua, Steinerskole og Eikeli vil det bli satt opp transport til arenaen fra de respektive skolene. Alle spillere må hentes på arenaen etter endt økt

I våre økter har vi primært fokus på teknisk utvikling, men også på taktiske valg i småbanespill. Vi ønsker å fremme mye ballkontakt og mange repetisjoner av ferdigheten som er temaet for økten. Vi går hvert semester gjennom:

 • Ballkontroll og teknikk
 • Pasningsferdigheter
 • Forsvarsspill
 • Angrepsspill
 • Avslutningstrening

Klikk for å gå til toppen!

8 Ivrigtrening

Ivrigtrening er et tilbud for alle spillere i alderen 10-12 år. Dette er et tilbud om ekstratrening og kamp gjennom sesongen som er åpent for alle. Tilbudet organiseres i sin helhet av årgangen og trening blir ofte lagt til helger.

Vi anbefaler at spillere som melder seg på dette tilbudet har stor interesse for å trener og spille fotball og at disse prioritere trening og kamp. Ferdigheter er IKKE et eksklusjonskriteria for Ivrigtrening, dette er åpent for alle så lenge man ønsker å trener mer og spille flere kamper.

Klikk for å gå til toppen!

9 Hospitering i ØHIL

Hospitering er når en spiller får trene med et nivå som er høyere enn sin egen treningsgruppe. Dette blir gjort i tilfeller hvor det er hensiktsmessig for spilleres utvikling få større utfordringer. Hospitering kan skje fra 10 år (unntaksvis, styrt av klubb) men starter i de fleste tilfeller ved 12 år.

Vi har to former for hospitering for våre lag/treningsgrupper:

Internhospitering

Denne formen for hospitering skjer først når man blir definert som ungdomsfotballspiller (året man fyller 13 år). Dette er hospitering mellom treningsgrupper på en årgang, fra nivå 2 til 1 eller 3 til 2. Hensikten med denne hospiteringen er å sikre god flyt mellom grupper på en årgang, og gi de beste spillerne i hver gruppe muligheten til å trener med nivået over.

Denne formen for hospitering styres i sin helhet av årgangen og skal forekomme på alle årganger i ungdomsfotballen.

Hospitering mellom årganger

Denne formen for hospitering kan skje fra året man fyller 10 år, men skjer i utgangspunktet fra året man fyller 13 år. Denne formen for hospitering skjer ved at spillere får tilbud om trening med årgangen over. Hensikten er å sikre at den enkelte spillere skal få en optimal utviklingsarena. Det er klubben i dialog med årgang som plukker ut spillere til hospitering, og dette er basert på:

 • Ferdigheter
 • Treningsvilje
 • Holdninger

I noen tilfeller vil en spiller få tilbudet om å trene med årgangen to år over seg. Dette blir gjort etter vurdering av spillerens ferdigheter og modning.

Klikk for å gå til toppen!

10 Prøvespill/hospitering mellom klubber

For at en spiller skal kunne prøvespille/hospitere med en annen klubb, skal det foreligge en skriftlig avtale mellom de aktuelle klubbene. Kontakten i slike tilfeller skal skje mellom klubbenes administrasjon/ledelse, og IKKE på lagleder/årgangs-nivå. De samme reglene gjelder selvsagt også i kamper, og dersom en påbegynt overgang ikke er fullført.

Dersom en spiller uten slik skriftlig tillatelse skulle bli skadet under kamp/trening i en annen klubb, vil denne ikke være dekket av forsikringer.

Klikk her for mer informasjon fra Norges fotballforbund

Klikk for å gå til toppen!

11 Divisjonstilbud

Divisjonstilbudet er det gjeldende tilbudet vi har i divisjonssystemet i senior-klassen. I «bredde-perspektivet» tenker vi at det er her vi til enhver tid skal ha våre beste spillere. Lagene i divisjonssystemet vil til enhver tid ha ambisjoner om å gjøre det så godt som mulig, og vi har ambisjoner om å ha senior-lagene våre så høyt oppe i systemet som mulig, basert på spiller-massen og gjeldende budsjett. I divisjonsssystemet i 2018 vil ØHIL ha lag i 1., 2. og 3. divisjon på kvinnesiden, og i 4.divisjon på herresiden.

12 110%

110% er vårt spissede spillerutviklings-tilbud. Dette er et tilbud til de spillerne som har kommet lengst i et utviklingsperspektiv basert på motivasjon, holdninger, talent og ferdigheter. Spillere i alderen 13-16 år plukkes ut etter nominasjon fra årgangene og etter samtaler med de ansvarlige trenerne på 110%. I noen tilfeller kan uttakstreninger forekomme. Klubben har det siste ordet på hvilke spillere som blir tatt ut. Spilleren blir fulgt opp på utviklingen sin under årgangstreningene. Årgangene nominerer inntil fem spillere. Ved spesielle årsaker kan årgangen nominere flere spillere, men da med godkjennelse fra klubbens sportslige ledelse som har vært i dialog med 110%-trenerne. Spillerne vil ha minst en felles trening i uken, og blir fulgt opp tett i forhold til faktorer som belastning, kosthold og restitusjon. Trenerne følger med på utviklingen av enkeltspillere på årgangen. Det vil være dynamikk i gruppene, og endringer kan skje underveis. Dette fordi spillerne er i stadig utvikling, og de har et ulikt utviklingsmønster.

Målsetningen med 110% er å utvikle fotballspillere som går hele veien opp til ØHILs a-lag, eller enda høyere. Ved å få inn gode vaner og rutiner håper vi de vil legge nok i potten til å bli seniorspillere i ØHIL. Basert på forskning og erfaring vet vi at allsidighet og variert trening er viktig for en slik utvikling, og treningsopplegget vil være variert. Å drive med andre idretter er også ønskelig for disse spillerne, og det vil bli prioritert å kunne koordinere en best mulig ukes-syklus for spillerne. 110%-spillerne må delta på minst en trening i uken.

For at 110% skal bli en arena for de spillerne som har kommet lengst i et utviklingsperspektiv er det viktig at dette er en prioritert arena. Vi har derfor utarbeidet en modell som de uttatte spillerne skal følge opp.

Vi ønsker derfor at spillerne skal prioritere 110% foran årgangstreninger og hospitering. For de spillerne som er tatt ut på landslag eller kretslag/sone skal det prioriteres først ved kollisjon. Avvik fra modellen kan forekomme for enkeltspillere ved kontakt med klubbens sportslige ledelse.

Praktisk informasjon 2019:

 • Herman Berg har ansvaret for 110% jenter, og Jens Petter Berg har ansvaret for 110% gutter
 • Det er trenerne for 110% som har ansvaret for uttaket av spillerne
 • Gruppene skal maks bestå av 20 faste spillere, er det f.eks. ikke tatt ut flere enn 18 spillere er det rom for at noen kan bli tatt inn ila sesongen
 • Om en spiller blir langtidsskadet, syk over tid eller ikke følger opp tilbudet skikkelig, kan erstattere komme inn. Vi slipper ikke tak på de spillerne som faller ut.
 • Gjestespillere/hospitanter kan forekomme på treningene, da kan det være spillere fra egen klubb eller fra andre klubber som blir invitert.
 • Syklusen for 110% jenter og gutter starter opp i januar og varer til ut oktober. I november blir det tatt ut nye grupper til året etter. Noen treninger i desember kan forekomme.

110% startet opp vinteren 2017 med jentesiden som et pilot-prosjekt. Fra januar 2018, startet vi opp med guttene. Klikk her for mer informasjon om prosjektet!

Klikk for å gå til toppen!

13 Nybegynner-trening og cup

Dette er vår introduksjonstilbud for alle 1. klassinger som ønsker å prøve seg på fotball. Vi starter opp med noen treninger i september, som avsluttes med en Nybegynnercup. Klubben bistår i å tilrettelegge for trening og turnering, men det er foreldre som selv gjennomfører treningene.

Tilbudet om nybegynnertrening og cup er kostnadsfritt.

Klikk for å gå til toppen!

14 Trenerutvikling

Trenerkurs

Med ca 1600 fotballspillere, har ØHIL fotball Norges største fotballavdeling. For å kunne gi disse et best mulig tilbud, er vi avhengige av den viktige jobben som gjøres på treningsfeltet. Med ca 150 lag og anslagsvis 300 trenere i ulike roller er det en stor jobb å kvalitetssikre dette. Med vår størrelse er vi heldige å få Oslo fotballkrets til å avholde trenerkurs på klubbhuset, og vi prioriterer å avsette tid på våre anlegg til dette arbeidet. Vi innfører også en felles årlig trenersamling for alle våre trenere dette året.

I 2018 skal ØHIL fotball arrangere både Barne- og Ungdomsfotballkveld for alle trenere og ledere i klubben. Temasamlinger kan også forekomme.

Vi oppfordrer også alle trenere i ØHIL fotball til å bli medlem av vår Facebook-gruppe ØHIL fotball – Trenerforum

ØHIL-stigen

Vi har utviklet en trenerstige som vi har gitt navnet «ØHIL-stigen». Den viser oversikten over de ulike formelle utdanningene man kan ta i regi av NFF, og hva vi betegner de ulike trenerne våre i forhold til kompetanse og trenernivå. Vi ønsker at trenerne våre skal ha den kompetansen som trenernivået tilsier. Da må du som trener stille deg spørsmålet; «Hvilken kompetanse må jeg som trenere kunne ha for å trene det aktuelle nivået?» og «Hva må jeg som trener gjøre for å oppnå det?».

Ofte har en trener en høy formell utdannelse uten å oppfylle kravene som en må ha for å trene det aktuelle nivået. Da må treneren tilegne seg kunnskap slik at han/hun oppfyller kompetansen på det gitte nivået. Motsatt kan også forekomme da en trener med lav formell utdannelse, har skaffet seg nok kunnskap til det aktuelle nivået. En trener med høy formell utdannelse som trener et lag på lavere nivå må kanskje senke sine krav til spillerne, slik at han/hun tilpasser seg nivået spillerne hører til.

Eks: Du er Læringsleder når du oppfyller kravene med periodeplaner, er bevisst på utvikling av enkeltspiller og holder spillermøter/spillersamtaler for ungdom/senior 1.lagene, selv om du ikke har den formelle utdanningen UEFA B-lisen.

Vi i ØHIL fotball håper at trenerne er med på denne utviklingen, og tilegner seg den kompetansen vi mener er viktig på det aktuelle nivået. Dette vil være med på å utvikle spillerne våre. Ønsker trenerne våre å gå på kurs, skal vi tilrettelegge for det. Ønsker trenerne våre mer kunnskap, skal vi hjelpe til med det.

ØHIL-stigen

Klikk for å gå til toppen!

15 Treningsøkta.no

Treningsøkta.no er en web-basert løsning for planlegging av treningsøkter. Her kan man selv lage egne øvelser og treningsøkter eller benytte økter som er utviklet av trener/ledere i Norges fotballforbund.

For mer informasjon og hjelp til å opprette bruker klikk her

For veiledende hjelp i Treningsøkta klikk her

16 Periodeplanlegging

Vi i ØHIL fotball ønsker å utvikle trenerne våre slik at de igjen kan utvikle spillerne våre. For å være en god trener er det viktig å være en god planlegger. Vi i ØHIL fotball oppfordrer alle trenerne for ungdom- og seniorlagene våre til å lage periodeplaner for lagene sine.

En mal for periodeplanen finner dere her.

17 Slik spiller vi (spillerprinsipper, MSA)

Menn senior skal i 2018 spille i 4.divisjon. I 2017 laget de sine egen spillerprinsipper, og de kan du lese her.

18 Skoleringsplan 6-12 år

NFF har utarbeidet en skoleringsplane for 6-12 år. Øktene er enda bedre tilpasset til spillernes alder og utviklingstrekk. Temaer og økter er forenklet, og det er lagd en tydeligere progresjon. Vi i ØHIL anbefaler alle trenere å bruke denne planen. Skoleringsplanen til NFF finner du her.

19 Skoleringsplan 13-19 år

NFF har utarbeidet en skoleringsplan for 13-19 år. Den ønsker å gi trenere og spillere de viktigste retningslinjer og metoder for læring innenfor angrepsspill. Vi i ØHIL anbefaler alle trenere å bruke denne planen. Skoleringsplanen til NFF finner du her her.

20 Skoleringsplan ØHIL

Her finner dere Øvrevoll Hosle Ils skoleringsplaner for barne- og ungdomsfotballen. Planen er delt i 4 nivåer; 6-10 år, 11-12 år, 13-14 år og 15-16 år. Denne planen har også fokus på spilleren som et menneske, med både sportslige og sosiale føringer. Planen var utarbeidet i 2017. En ny versjon av skoleringsplanen er under utvikling i 2018. Skoleringsplanen for 2017 finner du her.

21 Gjennomføring av kampen

Hjemmelagets klubb har ansvaret for at banen er klargjort til kampen (merking, hjørneflagg og evt. lys). Også på kommunale baner, hvor kommunen står for merking etc., er det klubbens ansvar at alt er i orden og sørge for at evt. mangler blir rettet opp før kampstart. Dette gjelder også mål, målnett og innbytterbokser.

I ØHIL fotball skal spillere, trener/ledere og tilskuere/foresatte opptre i henhold til NFFs retningslinjer for oppførsel:

Lagleder:

 • Gjennom Fair play-møtet er jeg med på å skape en god fotballopplevelse for alle.
 • Jeg tar spillerne med på råd. Jeg har autoritet, men er ikke autoritær.
 • Alle er like mye verdt. Jeg sprer både spilletid og oppmerksomhet.
 • Jeg er utviklingsorientert og veileder spillerne mot neste spillsituasjon.
 • Jeg gjør dommeren god og henger meg ikke opp i dommeravgjørelser.
 • Jeg er forberedt på at temperaturen kan bli høy, men jeg, «benken» min og spillerne mine skal takle det positivt og konstruktivt.

Trener:

 • Som trener er jeg et forbilde for spillerne mine. Da er det viktig at jeg utviser trenervett:
 • Jeg er her for spillerne, ikke for meg selv.
 • Jeg ser og hører meg selv «utenfra» og spillerne «innenfra».
 • Jeg velger å være positiv, fordi jeg vet at min oppførsel – både positiv og negativ – smitter over på andre.
 • Jeg påvirker både mine spillere, «benken» min, dommeren, motstanderlaget og publikum gjennom positiv språkbruk og kroppsspråk.
 • Jeg ønsker å være et godt forbilde for spillerne mine og en god ambassadør for fotballen og klubben min.

Foresatte:

 • Støtt opp om klubbens arbeid – gjennom foreldremøter forankres fotballens og klubbens verdisyn.
 • Møt fram til kamper og treninger – du er viktig både for spillerne og miljøet.
 • Gi oppmuntring til alle spillerne i med- og motgang – dette gir trygghet, trivsel og motivasjon for å bli i fotballfamilien lenge.
 • Vi har alle ansvar for kampmiljøet – gi ros til begge lag for gode prestasjoner og Fair Play.
 • Respekter trenerens kampledelse – konstruktiv dialog om gjennomføring tas med trener og klubb i etterkant.
 • Respekter dommerens avgjørelser – selv om du av og til er uenig!
 • Det er ditt barn som spiller fotball. Opptre positivt og støttende – da er du en god medspiller!

Gjennomføring av kamp:

 • Husk Fair play-hilsen før og etter kampen.
 • Foreldre, foresatte og publikum finner sin plass på motsatt side av lagleder – og spillersiden.
 • Det må være enighet om å gjøre dommeren god.
 • Husk at god oppførsel også gjelder i tøffe og vanskelige situasjoner.

Trenerne avslutter Fair play-møtet med «Handshake for Peace».

Spillervett:

 • Vis respekt for treneren, dommeren og spillets regler
 • Vis respekt for laget og lagkameratene dine
 • Vis respekt for dine motspillere
 • Møt presis til trening, kamper eller andre avtaler
 • Ikke vær med på mobbing, rasisme eller annen dårlig oppførsel
 • Bidra til at alle trives og har det gøy med fotballen

22 Fotballfaglige artikler

For fotballfaglige artikler klikk her

Vi anbefaler trenerne våre å melde seg inn i vår Facebook-side «ØHIL fotball – trenerforum». Der kommer det ofte tips, veiledning, nyttig informasjon om kurs med mer.

23 Dommerutvikling i ØHIL

Vi trenger dommere til våre kamper. Hvert år arrangerer klubben et klubbdommerkurs på klubbhuset. De som tar dette kurset får tilbud om å dømme på ØHILs cuper gjennom året. Som klubbdommer lærer du deg de grunnleggende reglene, og kan dømme kamper i barnefotballen og ungdomsfotballen.

ØHIL ønsker også å rekruttere kretsdommere og dekker kurskostnader og utstyr for de som blir autorisert.

Klikk her for informasjonsiden «Dommer i ØHIL»

Klikk her for mer informasjon om dommer-utdanning og kursdatoer

Klikk for å gå til toppen!