Tilbake til ØHIL fotball – støttesider

Baner og anlegg i ØHIL-land

I forkant av sesongen 2016, har ØHIL endret på bruken av våre anlegg. Etter innføring av 9’er-fotball og vårt store behov for kamptider for de yngste, vil anleggene bli brukt slik:

baner_ohil2016

Klikk her for oversiktskart:

Jarmyra Idrettspark
Hosle Idrettspark
Hosletoppen
Eikelibanen
Bekkestua kunstgress

Klikk for å gå til toppen!

Kamp- og treningsoppsett

Her finner du oversikt over treningstiden til fotball, om du ønsker å endre/booke treningstider så kan det gjøre per epost til Georg Dyngeland.

DNB Arena Hosle     Jarmyra kunstgress     Hosle kunstgress    Grav kunstgress   Bekkestua Kunstgress  Gjønneshallen Kunstgress Jarmyra Gress 9er   Jarmyra Gress 7er   Jarmyra Gress 5er   Jarmyra Grus   Eikeli Grus   Hosle Grus   Hosletoppen Grus   Jegeråsen   Rytterfaret   Per Berg ArenaØHIL-skogen kunstgress

Treningstider saler

Klikk for å gå til toppen!

Sportslig modell

Se under for de ulike punktene i den sportslige modellen.

Klikk for å gå til toppen!

Årgangstilbudet

Årgangstilbud er hovedtilbudet for den enkelte årgang/gruppe. Tilbudet skal være differensiert på alle årganger. Differensieringen skjer på treningsfeltet i barnefotballen, som er organisert  i henhold til NFF prinsipper om jevnbyrdighet. Fra og med 13 år er også kamptilbudet differensiert i henhold til amibisjonsnivå, ferdigheter, holdninger med mer.

Tilbudet inkluderer også deltagelse på cuper gjennom sesongen.

Dette tilbudet dekkes av den fakturerte aktivitetsavgiften.

Klikk for å gå til toppen!

ØHIL Akademiet

ØHIL-akademiet er et tilleggstilbud for våre ivrigste fotballspillere i alderen 5-12år. Akademiet finner sted på DnB Arena (bispeveien 69) mandag – torsdag. Øktene starter kl. 15.00 og varer til kl. 16.30.

For de spillerne som har tilhørighet til Grav, Jar, Bekkestua, Steinerskole og Eikeli vil det bli satt opp transport til arenaen fra de respektive skolene. Alle spillere må hentes på arenaen etter endt økt.

Deltakerne organisere i grupper på 8-12 spillere etter følgende kriterier:

  • Ferdighet
  • Alder
  • Kjønn

I våre økter har vi primært fokus på teknisk utvikling, men også på taktiske valg i småbanespill. Vi ønsker å fremme mye ballkontakt og mange repetisjoner av ferdigheten som er temaet for økten. Vi går hvert semester gjennom:

  • Ballkontroll og teknikk
  • Pasningsferdigheter
  • Forsvarsspill
  • Angrepsspill

Klikk for å gå til toppen!

Ivrigtrening

Ivrigtrening er et tilbud for alle spillere i aldere 10-12 år. Dette er et tilbud om ekstratrening og kamp gjennom sesongen som er åpent for alle. Tilbudet organiseres i sin helhet av årgangen og trening blir ofte lagt til helger.

Vi anbefaler at spillere som melder seg på dette tilbudet har stor interesse for å trener og spille fotball og at disse prioritere trening og kamp. Ferdigheter er IKKE et eksklusjonskriteria for Ivrigtrening, dette er åpent for alle så lenge man ønsker å trener mer og spille flere kamper.

Klikk for å gå til toppen!

Hospitering

Hospitering er når en spiller få trener med et nivå som er høyere enn sin egen treningsgruppe. Dette blir gjort i tilfeller hvor det er hensiktsmessig for spilleres utvikling få større utfordringer. Hospitering kan skje fra 10 år (unntaksvis, styrt av klubb) men starter i de fleste tilfeller ved 12 år.

Vi har to former for hospitering for våre lag/treningsgrupper:

Internhospitering:

Denne formen for hospitering skjer først når man blir definert som ungdomsfotballspiller (året man fyller 13 år). Dette er hospitering mellom treningsgrupper på en årgang, fra nivå 2 til 1 eller 3 til 2. Hensikten med denne hospiteringen er å sikre god flyt mellom grupper på en årgang, og gi de beste spillerne i hver gruppe muligheten til å trener med nivået over.

Denne formen for hospitering styres i sin helhet av årgangen og skal forekomme på alle årganger i ungdomsfotballen.

Hospitering mellom årganger

Denne formen for hospitering kan skje fra året man fyller 10 år, men skjer i utgangspunktet fra året man fyller 13 år. Denne formen for hospitering skjer ved at spillere får tilbud om en ekstra trening med årgangen over. Hensikten er å sikre at den enkelte spillere skal få en optimal utviklingsarena. Det er klubben i dialog med årgang som plukker ut spillere til hospitering, og dette er basert på:

  • Ferdigheter
  • Treningsvilje
  • Holdninger

I noen tilfeller vil en spiller få tilbudet om å trene med årgangen to år over seg. Dette blir gjort etter vurdering av spillerens ferdigheter og modning.

Klikk for å gå til toppen!

Prøvespill/hospitering mellom klubber

For at en spiller skal kunne prøvespille/hospitere med en annen klubb, skal det foreligge en skriftlig avtale mellom de aktuelle klubbene. Kontakten i slike tilfeller skal skje mellom klubbenes administrasjon/ledelse, og IKKE på lagleder/årgangs-nivå. De samme reglene gjelder selvsagt også i kamper, og dersom en påbegynt overgang ikke er fullført.

Dersom en spiller uten slik skriftlig tillatelse skulle bli skadet under kamp/trening i en annen klubb, vil denne ikke være dekket av forsikringer.

Klikk her for mer informasjon fra Norges fotballforbund

Klikk for å gå til toppen!

Divisjonstilbud

Divisjonstilbudet er det gjeldende tilbudet vi har i divisjonssystemet i senior-klassen. I «bredde-perspektivet» tenker vi at det er her vi til enhver tid skal ha våre beste spillere. Lagene i divisjonssystemet vil til enhver tid ha ambisjoner om å gjøre det så godt som mulig, og vi har ambisjoner om å ha senior-lagene våre så høyt oppe i systemet som mulig, basert på spiller-massen og gjeldende budsjett. I divisjonsssystemet i 2017 vil ØHIL ha lag i 1., 2. og 3. divisjon på kvinnesiden, og i 6. divisjon på herresiden.

110%

110% er vårt spissede spillerutviklings-tilbud. Dette er et tilbud til de spillerne klubben har størst tro på i et utviklingsperspektiv basert på motivasjon, holdninger, talent og ferdigheter. Spillere i alderen 13-16 år plukkes ut etter nominasjon fra årgangene og etter intervjuer med de ansvarlige trenerne. Spillerne vil ha minst en felles trening i uken, og blir fulgt opp tett i forhold til faktorer som belastning, kosthold og restitusjon.

Målsetningen med 110% er å utvikle fotballspillere på et høyt nasjonalt nivå. Basert på forskning og erfaring vet vi at allsidighet og variert trening er viktig for en slik utvikling, og treningsopplegget vil være variert. Å drive med andre idretter er også ønskelig for disse spillerne, og det vil bli prioritert å kunne koordinere en best mulig ukes-syklus for spillerne. 110%-spillerne må delta på minst en fellestrening i uken, og denne vil bli lagt

110% startet opp vinteren 2017 med jentesiden som et pilot-prosjekt. Klikk her for mer infomasjon om prosjektet!

Klikk for å gå til toppen!

Nybegynner-trening og cup

Dette er vår introduksjonstilbud for alle 1. klassinger som ønsker å prøve seg på fotball. Vi starter opp med noen treninger i september, som avsluttes med en Nybegynnercup. Klubben bistår i å tilrettelegge for trening og turnering, men det er foreldre som selv gjennomfører treningene.

Tilbudet om nybegynnertrening og cup er kostnadsfritt.

Klikk for å gå til toppen!

Trenerkurs

Med ca 1600 fotballspillere, har ØHIL fotball Norges største fotballavdeling. For å kunne gi disse et best mulig tilbud, er vi avhengige av den viktige jobben som gjøres på treningsfeltet. Med ca 150 lag og anslagsvis 300 trenere i ulike roller er det en stor jobb å kvalitetssikre dette. Med vår størrelse er vi heldige å få Oslo fotballkrets til å avholde trenerkurs på klubbhuset, og vi prioriterer å avsette tid på våre anlegg til dette arbeidet. Vi innfører også en felles årlig trenersamling for alle våre trenere dette året.

 

Vi oppfordrer også alle trenere i ØHIL fotball til å bli medlem av vår Facebook-gruppe ØHIL fotball – Trenerforum

Klikk for å gå til toppen!

Dommerutvikling i ØHIL

Vi trenger dommere til våre kamper, og arrangerer hvert år et klubbdommerkurs på klubbhuset. De som tar dette kurset får tilbud om å dømme på ØHILs cuper gjennom året. Som klubbdommer lærer du deg de grunnleggende reglene, og kan dømme kamper i barnefotballen.

ØHIL ønsker også å rekruttere kretsdommere og dekker kurskostnader og utstyr for de som blir autorisert.

Klikk her for informasjonsiden «Dommer i ØHIL»

Klikk her for mer informasjon om dommer-utdanning og kursdatoer

Klikk for å gå til toppen!