Fotballutstyr

IMG_1409

De siste årene har vi hatt økende kostnader knyttet til utstyr, grunnet mye svinn. Vi ønsker at alle våre fotballspillere skal få det utstyret de har behov for, for å gjennomføre trening og kamp. På vinteren har vi et system med felles bod på DNB Arena.

Vi har et mål om at alle spillere som trener hos oss skal ha en ball. Det er årgangens oppgave å sørge for at alle får tilgang til en fotball. Dette kan være at årgangen deler ut en ball til hver spiller eller at trener på de ulike lagene får et nett og oppbevarer disse mellom treningene.

Hver årgang får utdelt kjegler, vester og baller. Hvor mye utstyr hver årgang/lag får er bestemt av faste satser. Skjema for bestilling av utstyr finner dere nederst på siden. Utstyrsansvarlig har ansvar for en felles bestilling for årgangens lag.

Klubben fører lister over utstyr som blir delt ut.

Regler for utstyr:

  • Forventet minste varighet for en fotball er 2 år
  • Forventet minste varighet på vester er 4 år
  • Forventet minste varighet på kjegler er 3 år.
  • Ved tap av utstyr vil årgangen måtte erstatte dette selv, via skjema som sendes til klubbhuset
  • Hvis utstyr blir skadet/ødelagt vil klubben erstatte dette uten kostnad for årgangen.

 

Bestilling av utstyr:

Årgangen laster ned skjemaet Beregning av utstyr til lag

Fyll inn antallet spillere på årgangen og lagre dokumentet med Kjønn Årgang Gruppe

eks: Jenter 2009 Grav

Send deretter dokumentet per epost til Lise Janbu Eide merket med utstyrsbestilling og årgang

 

Påfyll av utstyr:

Årgangen laster ned skjemaet Påfyll av utstyr til lag

Fyll inn hva utstyr dere allerede har, og fyll inn antall spillere på ditt lag (5er/7er/9er)

Send deretter dokumentet per epost til fotball@ohil.no merket med utstyrsbestilling og årgang