Fotballens årsmøte godt besøkt

Mandag 2.mars avholdt ØHIL fotball sitt årsmøte, og hele 29 personer var tilstede.

Årsmøtet ble innledet med en presentasjon av fire av våre sentrale trenere, Felix, Håvard, Kjølv og Zeid. Det er flott for medlemmene våre å bli bedre kjent med våre dyktige trenere, henholdsvis på aldersbestemte lag, akademi, herrelaget og damelaget. Etterpå gikk styret gjennom de tradisjonelle punktene for årsmøtet.

Møtet varte i over to timer, og det var et strålende engasjement fra en konstruktiv og positiv forsamling. Generelt sett var medlemmene fornøyde med utviklingen fotballavdelingen i klubben har hatt det siste året. Imidlertid ønsket medlemmene å vite mer om strategien bak de nye treneransettelsene og hvordan det forsvarer seg økonomisk. Dette ble gjennomgått av styret.

Styreleder Tom Brink-Mortensen understreket særskilt at til tross for en kvalitetsheving på treningstilbudet (fulltidstrenere, bedre akademitilbud og utviklingsplaner for alle) vil treningsavgiftene for 2020 samlet sett ikke øke. Sportssjef forklarte også hvordan klubben har gått fra flere ansatte i mindre stillinger i 2018/2019, til færre og større stilinger i 2020. I tillegg har vi fått utviklingsansvarlig, Zeid, finansiert av NFF – som en av 12 klubber i Norge.

Salen ønsket også at klubben blir bedre på å dele hva som skjer i fotballgruppa. Styret og sportsjef tok selvkritikk på at det har vært krevende endringsprosesser i høst og at kommunikasjon til trenere og foreldre kunne vært betydelig bedre. Fremover skal fotballgruppa bli flinkere til å informere spillere, foreldre og trenere om hva som skjer på fotballfronten. Vi vil derfor om kort tid lansere et månedlig nyhetsbrev fra ØHIL fotball.