Fotballgruppen inviterer til foredrag om belastningsstyring og årsplanleggning

Stipendiat Håvard Wiig fra Norges Idrettshøyskole kommer til ØHIL for å holde foredrag om årsplanlegging og belastningsstyring. Foredraget er åpent for alle trenere i klubben og vil gi dere innsikt i årsplanlegging i forhold til belastning. Det blir også en kort introduksjon til enkle måter å måle belastning/intensitet i økt.

Lørdag 23 Januar kl 11.00 kommer Håvard Wiig fra Norges Idrettshøyskole til ØHIL for å holde et foredrag om belastningsstyring og årsplan. Dette er et foredrag for alle trenere i klubben. Foredraget holdes på klubbhuset i Bispeveien 69.

Håvard Wiig har en stipendiatstilling på idrettshøyskolen og arbeider med prosjektet  ”Overvåking av belasting og tretthet i norsk toppfotball”. Han er tilknyttet seksjon for fysisk prestasjonseven, og har fotballfysiologi som hovedfelt. Håvard har en mastergrad fra idrettshøyskolen og trenerutdannelse UEFA B. Han har være med på arbeidet med:

Gabbett, T. J., Wiig, H., & Spencer, M. (2012). High-Intensity Running and Sprinting in Elite Women’s Soccer Competition. International journal of sports physiology and performance, 8(2), 130–138.

Foredraget kommer til å gi et innblikk i en årsplan i forhold til belastningsstyring, det vil også bli gitt tips om ulike metoder for å kontrollere intensitet i løpet av en økt. Foredraget har fotball som hovedfokus men er også relevant for andre idretter, spesielt lagidretter. Fotballgruppen dekker utgiftene knyttet til foredraget og det er derfor gratis for alle trenere/ledere i klubben.

Alle betalte trenere i fotballgruppen har et krav om å stille på foredraget. Om du ønsker å delta på så send en epost til Georg Dyngeland med navn epost og telefonnummer.