Idrettsskolen

Fremtidens ØHILere

Idrettsskolen er et tilbud for 5- og 6-åringer, og det har aldri vært mer populært.

I år deltar hele 150 barn, et tall som har økt årlig. Gjennom Idrettsskolen ønsker vi at barna skal få et positivt møte med fysisk aktivitet, og at dette er starten på et langt forhold til idretten. Samtidig er det en sosial arena der barna blir kjent på tvers av skoler, klasser og barnehager.

Gjennom sesongen, som varer fra september til april, skal barna gjennom mange ulike og varierte økter. De fleste av disse gjennomføres i gymsalene, der hovedfokuset ligger på utvikling av motorikk. Disse type økter er foreldrestyrt, men planleggingen er i klubbens regi. I tillegg har Idrettsskolen et godt samarbeid med ØHILs ulike idrettsgrener. Gjennom sesongen kommer trenere fra langrenn, hopp, bandy, håndball og baseball og har treninger med barna. På denne måten får alle en smak på hva ØHIL som klubb har å tilby, og forhåpentligvis fører det til at vi ser mange av barna på de ulike idrettene i årene som kommer.

Microgym
ØHIL har også aktiviteter for 3- og 4-åringer, kalt Microgym. Vi er, så vidt vi vet, den eneste klubben i vårt område som har et aktivitetstilbud for så små barn. Interessen for tilbudet øker stadig. I dag er det en gruppe på 25 barn som deltar på Microgym, men kapasiteten må sannsynligvis utvides til neste år for å imøtekomme etterspørselen. Microgym har alle sine aktiviteter inne i gymsal. Øvelsene er i stor grad lekpreget, og er tilrettelagt med tanke på motorisk utvikling og koordinasjon. Dette er en fin inngang til fysisk aktivitet for de minste.

– Fordi det er gøy