Fruktbar klubbsamling for ØHIL fotball

Mandag 27.mai var ca. 50 ØHIL-medlemmer samlet i store gymsal på Hosle skole for å snakke om hvordan ØHIL kan bli drevet enda bedre i fremtiden.

ØHIL fotball ønsker å drive bedre. Vi skal bli mer bevisste på hvordan drive fotballavdelingen vår. Derfor inviterte vi medlemmene for å høre hva som er viktig for dem. I tillegg la klubben frem noen perspektiver.

Styreleder Tom Brinck-Mortensen innledet med å fortelle hensikten med denne samlingen. ØHIL fotball mister medlemmer både ved oppstart og underveis. Dette ønsker vi å gjøre noe med. I tillegg ønsker vi å bygge en mer tydelig klubb som i større grad ivaretar det tilbudet medlemmene ønsker av klubben.

Klubbutvikler og fungerende sportssjef Bjørn Frode Strand viste til hvordan vi som klubb og voksne kan skape gode mennesker gjennom måten vi strukturerer oss opp på og gjennom måten vi belønner på. Og at dette kommer som en konsekvens av bedre ledere og trenere. Det krever mye av trenerne. Derfor er det ønskelig fra både salen og klubben at klubben har nok ressurser. Imidlertid er det klokkeklart for klubben at ansatte ressurser ikke skal ta over foreldreengasjementet. Vi ønsker at det gode foreldreengasjementet skal vokse seg enda større, men at de får mer oppfølging og hjelp fra klubben. Det betyr at klubben må ansette flere trenere som kan løfte tilbudet til alle spillerne i ØHIL fotball.

Forsamlingen ble også spurt hva som var viktigst for hver enkelt i salen. Alle svarte via menti.com. Svarene ligger i presentasjonen her. I presentasjonen ligger også bilder.

Siste del av kvelden gikk med til gruppearbeid. Spørsmålet var

  1. Hva kan hver enkelt (dere) gjøre / bidra til at vi nærmer oss denne misjonen, denne visjonen, disse verdiene og disse målene?
  2. Hvilke konkrete handlinger ønsker dere klubben skal gjøre?

Dette ble sendt inn via google-skjema, og svarene ligger ubehandlet her. Styret skal bearbeide dette i prosessen videre.

ØHIL fotball har tett dialog med hovedstyret og idrettsutvalget og vurderer sammen med dem eventuelle justeringer.

Tusen takk til alle som deltok. Takk til Hosle skole for lån av lokalene.