Gave til ØHIL alpin fra Sparebankstiftelsen DNB

I ØHIL søker vi stiftelser jevnt og trutt om støtte til våre idretter, og jevnlig får vi napp! Denne gangen er det ØHIL alpin som er tilgodesett med midler!

Denne høsten søkte vi Sparebankstiftelsen DNB om støtte til 6 ulike tiltak, på tvers av våre idretter og av ulikt omfang. En av disse var en søknad om diverse utstyr og tiltak for vår alpingruppe. Gleden sto i været da telefonen fra stiftelsen kom! De kunne fortelle at det er satt av 50.000,- til formålet!

Så da kan våre unge alpinister glede seg til et forbedret sportslig tilbud den kommende sesongen!

For nye alpinister, kan dere finne mer informasjon om vårt opplegg og påmelding her!