Gjennomføring av kampen


 

Hjemmelagets klubb har ansvaret for at banen er klargjort til kampen (merking, hjørneflagg og evt. lys). Også på kommunale baner, hvor kommunen står for merking etc., er det klubbens ansvar at alt er i orden og sørge for at evt. mangler blir rettet opp før kampstart. Dette gjelder også mål, målnett og innbytterbokser.

I ØHIL fotball skal spillere, trener/ledere og tilskuere/foresatte opptre i henhold til NFFs retningslinjer for oppførsel:

 

Lagleder:

 • Gjennom Fair play-møtet er jeg med på å skape en god fotballopplevelse for alle.
 • Jeg tar spillerne med på råd. Jeg har autoritet, men er ikke autoritær.
 • Alle er like mye verdt. Jeg sprer både spilletid og oppmerksomhet.
 • Jeg er utviklingsorientert og veileder spillerne mot neste spillsituasjon. Jeg gjør dommeren god og henger meg ikke opp i dommeravgjørelser. Jeg er forberedt på at temperaturen kan bli høy, men jeg, «benken» min og spillerne mine skal takle det positivt og konstruktivt.

 

Trener

 • Som trener er jeg et forbilde for spillerne mine. Da er det viktig at jeg utviser trenervett:
 • Jeg er her for spillerne, ikke for meg selv.
 • Jeg ser og hører meg selv «utenfra» og spillerne «innenfra».
 • Jeg velger å være positiv, fordi jeg vet at min oppførsel – både positiv og negativ – smitter over på andre.
 • Jeg påvirker både mine spillere, «benken» min, dommeren, motstanderlaget og publikum gjennom positiv språkbruk og kroppsspråk.
 • Jeg ønsker å være et godt forbilde for spillerne mine og en god ambassadør for fotballen og klubben min.

 

Foresatte

 • Støtt opp om klubbens arbeid – gjennom foreldremøter forankres fotballens og klubbens verdisyn.
 • Møt fram til kamper og treninger – du er viktig både for spillerne og miljøet.
 • Gi oppmuntring til alle spillerne i med- og motgang – dette gir trygghet, trivsel og motivasjon for å bli i fotballfamilien lenge.
 • Vi har alle ansvar for kampmiljøet – gi ros til begge lag for gode prestasjoner og Fair Play.
 • Respekter trenerens kampledelse – konstruktiv dialog om gjennomføring tas med trener og klubb i etterkant.
 • Respekter dommerens avgjørelser – selv om du av og til er uenig!
 • Det er ditt barn som spiller fotball. Opptre positivt og støttende – da er du en god medspiller!

 

 

 

 

Gjennomføring av kamp:

 • Husk Fair play -hilsen før og etter kampen.
 • Foreldre, foresatte og publikum finner sin plass på motsatt side av lagleder – og spillersiden.
 • Det må være enighet om å gjøre dommeren god.
 • Husk at god oppførsel også gjelder i tøffe og vanskelige situasjoner.

Trenerne avslutter Fair play-møtet med «Handshake for Peace».

 

Spillervett:

 • Vis respekt for treneren, dommeren og spillets regler
 • Vis respekt for laget og lagkameratene dine
 • Vis respekt for dine motspillere
 • Møt presis til trening, kamper eller andre avtaler
 • Ikke vær med på mobbing, rasisme eller annen dårlig oppførsel
 • Bidra til at alle trives og har det gøy med fotballen