God sommer fra hovedstyret

Vi har lagt bak oss et halvår med mye aktivitet og tusenvis av timer med arbeid til det beste for barn i alle aldre. Spesielt har prosjektet "ØHIL idrettspark" vært i fokus. og i denne sommerhilsenen, oppsummerer vår styreleder Skule Ingeberg litt om prosessen og veien videre.

Ingen annen oppgave har fått mer oppmerksomhet fra hovedstyrets side enn prosessen med ØHIL Idrettspark. Vi deler drømmen til dere andre i klubben om et flerbruksanlegg hvor de fleste av våre idretter kan få banetilgang. Sikker is om vinteren krever kunstis, det er et premiss som vi er innforstått med. Men, det er også kostbart. Svært kostbart. Fra hovedstyrets side har det derfor vært viktig å legge opp til en prosess som både utforsker medlemmers, men også nærmiljøets vilje til å bidra i finansiering av et slikt anlegg. Vi ga derfor tidligere i år grønt lys for å starte innsamling for å skaffe egenkapital som skulle gi oss grunnlag for å fremme en søknad om tippemidler og kommunal medfinansiering i oktober/november 2017.

Vi satte oss et hårete mål: Før folk begynte å gå på ferie skulle vi ha på plass 2 millioner kroner i innsamlet kapital. Det greide vi ikke! Vi havnet på et svært høyt beløp, i overkant av 1,4 millioner kroner. I seg selv et aldeles fantastisk resultat, men et stykke unna der vi tenkte vi burde være for å gå videre med prosjektet.

Imidlertid har vi en del prosesser i gang som ikke lar seg ferdigstille før etter sommerferien, og som vi i hovedstyret har stor tro på at skal føre oss opp mot og kanskje over målet på 2 millioner kroner. Vi har derfor besluttet å skyve på vår egen frist til over sommeren til det neste møte i hovedstyret, som foreløpig er berammet til begynnelsen av september. Vedtaket var enstemmig, og alle idrettene som var tilstede på hovedstyremøtet stilte seg bak denne.

Medvirkende til vår beslutning var entusiasmen og innsatsen som dette prosjektet har generert. Og spesielt responsen vi har fått fra klubbens unge medlemmer. Det er særdeles inspirerende hvordan de har stått på.

Hovedstyret hilser varmt til hele idrettsmiljøet i Øvrevoll Hosle IL. Vi takker for alle bidrag i innsamlingen, både små og store. Vi takker spesielt de av dere som har bidratt med utallige dugnadstimer i denne prosessen. Dere er rett og slett fantastiske.

Vi har heller ikke glemt dere som hver dag er på idrettsfeltet, om det er i en hall, langrennsløype, alpinbakke, på en dårlig grusbane, eller andre steder. Og heller ikke dere som er trenere, oppmenn, lagledere, dommere, styremedlemmer osv. Sammen skaper vi hver dag et åpent, inkluderende og stimulerende idrettsmiljø. Ditt bidrag til dette er uvurderlig. Nok en gang, takk.

God sommer til alle. Husk å være i bevegelse!

Skule Ingeberg

Styreleder i Øvrevoll Hosle Idrettslag