God start for håndballbarna

Det er mye gøy i gymsalen med håndballtrenerne og håndballguttene, kom og bli med.

2012 årgangen er godt i gang med håndballsesongen. Trenere og støtteapparat er på plass på både gutte- og jentesiden. Påmelding skjer via Superinvite og kommunikasjonen med gruppen foregår via appen Spond.

Har du lyst til å være med er det følgende treningstider:

Jentene fra kl 1700 – 1800 på Eikeli videregående skole

Guttene fra kl 1800 – 1900 på Eikeli videregående skole.

Både jentene og guttene har plass til flere spillere. Det er lov å komme og prøve et par ganger før du melder deg inn, men meld i fra til torunn@ohil.no før du møter opp.