Gratis SFO-fotball i regi ØHIL

Vi arbeider hver dag for å tilrettelegge for et så godt fotballtilbud som mulig for barn, ungdom og senior i vårt nedslagsfelt. Som en del av dette arbeidet, så har vi høsten 2020 fått etablert et samarbeid med flere av SFO'ene i nærmiljøet.

Tilbudet går ut på at vi i ØHIL organiserer og gjennomfører fotballtreninger med barna i SFO-tiden. Dette tilbudet er gratis å delta på for alle som går på SFO. 

Som Bjørn Frode er inne på i denne artikkelen, så er vår viktigste oppgave å skape gode mennesker med sunne verdier og holdninger. Desto flere barn vi har innom ØHIL, desto flere barn har vi mulighet til å påvirke i riktig retning via vårt arbeid. Vi er derfor svært glade for at dette tilbudet har sett dagens lys, og at SFO’ene har vært positivt innstilt og løsningsorienterte for å få dette til å fungere. Dette gir oss muligheten til å møte og påvirke svært mange barn samtidig, og tilrettelegger for et trygt og morsomt første møte med fotballen og ØHIL som klubb. 

Tilbudet har blitt svært godt mottatt av både barn og foreldre. Vi har hatt ca. 250 barn med på SFO-fotball ukentlig fra skolene Hosle, Eikeli & Bekkestua. Vi håper også å kunne få en tilsvarende avtale med Grav, som vi er i dialog med nå. Vi sikter alltid høyt, så vi håper og tror at antallet kan fordoble seg i løpet av 2021. 

For å gi barna et minne fra det som for mange er første møte med fotballen, har vi også gått til innkjøp av t-skjorter med «Jeg er med på SFO-Fotball»-trykk som alle barna får vederlagsfritt. 

Hovedfokuset på øktene er å sørge for at alle synes fotball er morsomt, og at de ønsker å fortsette å spille i årene som kommer. Ca. halvparten av økten består av leker/øvelser der alle barna har hver sin ball, og halve økta med småspill. Dette er for å få flest mulig ballberøringer per spiller, noe som er svært viktig for utviklingen til de yngste barna. 

Vi håper og tror dette tilbudet er kommet for å bli – og ser frem til å kunne fortsette arbeidet som en viktig samfunnsaktør, samt bidra til å gi trygge rammer og gode rollemodeller/forbilder for barna. 

Ansvarlig for SFO-fotball er Anders Hille Stadheim. Eventuelle spørsmål kan rettes til anders@ohil.no / 90593713.