Gressbanene på Jarmyra er åpnet

Endelig er også alle gressbanene åpnet for kamp og trening!

Mandag 14. mai er alle gressbanene åpnet for sesongen. Her følger viktig informasjon til de som har aktiviteter på Jarmyra:

Oppmerking: 

Alle banene er malt med gressmaling. Dette blir også gjort en gang etter sommeren. Ved behov forsterkes linjene ved å hente kritt og krittmaskin i utstyrsboden ved kunstgressbanen.

Oversiktskart: 

Opprydning: 

Som vanlig etter vinteren, ligger det mye rart på banene. Spesielt på Jarmyra er mange pinner og kvister. Rydd unna dette for å unngå skader.

I starten av sesongen kan det også fort bli stygge merker i gresset. Dersom dere tråkker ned «oppslått torv» får gresset mulighet til å slå rot.

Mål: 

Dere må selv hjelpe til meg å plassere riktige mål på riktige baner:

5’er-banene skal ha 3-metersmål («5-er mål»)
7’er-banene og 9’er-banen skal ha 5-metersmål («7-er mål»)

Viktig: På kunstgressbanen skal det BARE stå mål med monterte hjul, og på gresset skal det BARE stå mål uten monterte hjul.

Øvrig informasjon knyttet til Jarmyra:

  • Nye innbytterbokser er bygget. Ta gjerne kontakt dersom du har lyst til å hjelpe til med å male disse!
  • Ny tribune ferdigstilles i løpet av en ukes tid
  • Det er tilgjengelige garderober og toaletter i barnehage-bygget. Vi har ikke funnet en løsning for å ha disse åpne til enhver tid, så de som ønsker tilgang får informasjon fra Sverre.
  • Vi har en utstyrsbod for lagring av utstyr ved kunstgressbanen. Meld deg inn i FB-gruppen «ØHIL fotball – boder» for tilgang. Koden endres hver gang det blir kaos.
  • Kode til krittbua er foreløpig 0239, men kan bli endret dersom det blir kaos.
  • Hjelp til med å holde orden! Gi 5 minutter av din tid hver gang du er tilstede!