Guttefotballen i ØHIL – «Vi satser på alle»

I 2017 rykket vi opp til 4. divisjon med herrelaget og til 1. divisjon med juniorlaget. ØHIL fotball skal ta videre steg de neste årene, og både ta vare på hele bredden på guttesiden under mottoet "Vi satser på alle"!

ØHIL fotball har de neste årene har en klar ambisjon om å ha store årganger og samtidig utvikle enkeltspillere. Gjennom god planlegging og samarbeid på tvers av årgangene vil vi alltid sørge for å gi spillere et best mulig tilbud på eget lag og god hospitering. Vi skal bygge lag og se enkeltspillerne.

Med vår størrelse har vi de beste forutsetningene for å lykkes med å gi alle spillere, på alle nivåer, et godt tilpasset tilbud. Målsetningen er å vise tydelig at «vi satser på alle».

Hvordan?

  • Samarbeid på tvers av lagene vedr. hospitering
  • Oppfølging av trenere vedr. utvikling, planer og hospitering
  • Oppfølging av spillere vedr. hospitering og utvikling
  • Planlegge og evaluere jevnlig

Klubben bestemmer og modellen er klar.

 

Sesongen 2017 har vi på jentesiden hatt et pilot-prosjekt som vi har kalt «110%». Her har spillere fra 13-16 år blitt plukket ut til en ekstra treningsgruppe basert på holdninger, motivasjon og talent. Fokuset har vært på å ha kvalitetstreninger og arbeid med hver enkelt spillers utviklingsmål. Dette i kombinasjon med egne lag og et sterkt fokus på belastningsstyring og ukes-syklus. Erfaringene fra dette prosjektet har vært veldig gode, og vil bli videreført på jentesiden og vil fra januar 2018 også starte opp på guttesiden. Prosessen med å kartlegge aktuelle spillere er allerede i gang!