Gutter 2004 – Hospitering i juni


Vi er så heldige at vi får fortsette hospitering hos 2003 i juni. I denne runden vil Iver hospitere på onsdager og Håkon og Isak hospitere på fredager.

Ved spørsmål angående hospiteringsopplegget ta kontakt med sportslig ansvarlig for 2004 Mads.