Håndball Anleggsansvarlig Terje Randen


Terje sitter i ledergruppa som anleggsansvarlig. Han jobber med muligheter for nye anlegg og jobber tett mot hovedstyret, for å finne nye løsninger og ekstra hallflater for håndballgruppen.