Håndball Hallansvarlig Hans Jacob K. Brun


Hans Jacob K. Brun. Styremedlem og Hallansvarlig. Ansvar for arrangementene går riktig for seg i Hoslehallen. Fordeler hallansvaret til lagene, deler ut nøkler til ansvarlige, sørger for innkjøp til kiosken og at alt teknisk i forbindelse med arrangement er på plass.