Håndball Leder Harald Joa


Harald Joa. Styrets leder og sjef for gruppen. Harald er den som forsøker å holde gruppe samlet med alle utfordringer det innebærer. Kontaktledd mot NHF og har også en fot innenfor når viktige avgjørelser skal tas på regionalt og nationalt nivå. Harald er håndball!