Haslum- og ØHIL Håndball søker hovedtrener til kvinner 3. divisjon / junior.


Haslum IL og ØHIL har inn mot sesongen 22/23 inngått et samarbeid på jentesiden fra junior og oppover. Klubbene har i flere år hatt et tett samarbeid, men har nå valgt å ta samarbeidet et steg lenger. Vi ser nå at vi sammen er bedre rustet til å opprettholde et håndballtilbud som fanger alle junior / senior jenter som ønsker å spille håndball, uavhengig av nivå og ambisjoner. Vi ønsker flest mulig, lengst mulig, best mulig.

Nå ser vi etter en dedikert person som kan ivareta treningsgruppen som skal drifte 3. divisjonslaget og et J20 lag. Treningsgruppen vil bestå av treningsvillige jenter som ønsker en god treningshverdag. Ambisjonsnivået vil hos noen av jentene være høyt og det er viktig at du som trener evner å se og ivareta den enkelte. For noen vil denne gruppen være et springbrett til Haslums 2. divisjons lag og videre 1. divisjon, men det er viktig å hensynta at dette er en treningsgruppe der også det sosiale skal stå sentralt. Laget har flotte støttespillere rundt som vil ha hovedansvaret for at de sosiale rammene ivaretas.

Om deg:

Vi ser etter en engasjert, selvstendig og energisk rollemodell som evner og se hver enkelt i en gruppe og som på et godt vis kan kommunisere med unge voksne. Trenerutdanning er topp, men egen erfaring som spiller, eller trener fra tidligere på høyere nivå vektlegges tyngre. Vi ser for oss at denne stillingen passer for deg som enten studerer, eller jobber på dagtid, men som ønsker å bidra med og forme hverdagen til en flott gjeng med unge voksne jentespillere.

Om stillingen

Som hovedtrener vil du ha ansvaret for å ukentlig planlegge og gjennomføre tre håndballøkter samt kamper og eventuelle cuper. Laget vil også ha én felles styrketrening hver uke som kan ivaretas av øvrig støtteapparat om ønskelig. Det stilles ikke krav til planlegging og gjennomføring av andre sosiale aktiviteter, selv om dette er ønskelig. Det vil være mulig med en høyere stillingsbrøk med ansvar for flere lag for den rette kandidaten.

Stillingen lønnes etter avtale.

Søknadsfrist: 31.05.2022

Søknad sendes til sportssjef i ØHIL Håndball: Tobias Borthen (tobias@ohil.no) og alle aktuelle kandidater vil vurderes fortløpende.