Håvard Guldteig Rædergård ny trener på G17

Som erstatter for Hans Hagen Svastuen og Kristoffer Fremstad på G2005 har vi fått inn Håvard, 28 år fra Ørlandet, som ligger like utenfor Trondheim.

Håvard er lærer på Eikeli videregående skole, der han har fagene kroppsøving og geografi. Han kjenner derfor til flere av spillerne fra før gjennom skolen.

Håvard har spilt fotball for sin barndomsklubb Ørland, inkludert spilte i samme periode kamper for Ørlands A-lag i 5 divisjon.

Etter endt videregående skole begynte Håvard i førstegangstjenesten der han jobbet med idrett og fysisk trening av vernepliktige og ansatte. Etter dette begynte han på en faglærerutdanning i kroppsøving og idrett etterfulgt av en mastergrad i idrettsvitenskap på NTNU, der han skrev en avhandling som omhandlet fysisk trening på fotballspillere. Håvard jobbet ett år på videregående skole med idrettsfag før veien gikk videre til å jobbe på Eikeli VGS fra august 2021.

Håvard har derfor god kjennskap til prestasjonsutvikling og sammen med hans erfaring som lærer (eller pedagogiske bakgrunn) tror vi dette komme godt med inn i gruppa/ØHIL.

ØHIL ble kjent med Håvard for første gang da han vinteren 2021/2022 var med på noen treninger med herrelaget, men skader stoppet prosessen videre. Utover våren ble vi kjent med Håvard- Vi likte måten han var på, og vi så på han som en spennende trenerkandidat i ØHIL.

G17 vil jobbe tett sammen med G19-2. De vil trene samtidig og spillere fra G2005 vil være aktuelle for å bidra på kamper hos G19-2. Mikkel, som trener G19-2 vil være en veldig verdifull sparringspartner for Håvard.

Takk til Kristoffer Fremstad, som har bidratt på G2005 etter at Hans gav seg. Det har vært veldig bra for gruppa og ha en som kjenner dem godt.

Vi gleder oss til sesongen med Håvard i ØHIL. Velkommen!

Kontaktinfo til Håvard:

Mail: havardra@viken.no  

Mobil: 40 46 00 87