Henrik Damås blir ny dommeransvarlig i ØHIL Håndball!


De siste årene har vi jobbet godt med å utvikle håndballgruppen i ØHIL. Med en fulltidsansatt og mange dyktige både lønnede og ulønnede trenere har vi på noen år tatt store steg rundt det sportslige tilbudet vårt.

For flere år siden varslet nåværende dommeransvarlige; Lise og Øyvor at de gjerne ville trappe ned sitt engasjement. Innsatsen som har vært lagt ned på frivillig basis har vært upåklagelig, men vi har dessverre virkelig slitt med å få inn nye krefter til å ta over dette arbeidet videre.

Ledergruppa bestemte seg derfor i februar for å lyse ut en stilling i håp om å treffe gullfuglen og vise at i ØHIL Håndball, tar vi dommerne på alvor. For som kjent: Ingen dommer, Ingen kamp!

Hils på Henrik – vår nye dommeransvarlig

Dagen før søknadsfristen gikk ut fikk vi en telefon fra Henrik som lurte på om stillingen var besatt, eller om det kunne være en idé å søke. Etter hvert som man fikk vite mer om Henrik og hans bakgrunn i håndballmiljøet ble det klart at her, her har vi den perfekte mannen for jobben.

Henrik er 28 år og har allerede lang fartstid i håndballen. Han har lenge vært aktiv som både spiller, trener og dommer i Trøndelag.

Som dommer kan han skilte med erfaring på nasjonalt nivå i 2. divisjon og han var også med i en utviklingsgruppe som ble vurdert løftet til Elite / 1. divisjon før han i 2016 gav seg med dømmingen. Heldigvis for oss savnet Henrik idretten og det å være del av det fellesskapet en klubb er. Nå er han igjen klar til å innta en rolle i idretten, men i en litt annen drakt.

For det skal ikke tørkes støv av dommerdrakten, men Henrik vil få ansvaret for alt som berører våre dommere. Rekruttering, utdanning, tettere oppfølging og organisering står nå på dagsordenen. Videre vil det langsiktige målet være å bygge en kultur og et sosialt miljø som sikrer trygge rammer for læring og utvikling hos dommerne våre.

Henrik har allerede rukket å møte enkelte av våre dommere.

Henrik selv hadde følgende å si om sitt nye engasjement:

Da jeg selv var dommer fra ung alder og på veien opp og frem var opplevelsen av å bli sett og ivaretatt uvurderlig. Mestring, trygghet og glede bidrar til utvikling, noe som gjør at man ønsker å være en del av fellesskapet og blir værende lengre. Dommere er en viktig del av det å drive en klubb godt og det virker for meg som at dette har blitt gjort på en god måte fram til nå. Med en god fartstid litt tilbake i tid og utdanning som pedagog tror jeg har noe godt å bringe på bordet for å ta dommerarbeidet i ØHIL Håndball et steg videre.

Også sportssjef Tobias samt håndballstyret er svært fornøyd med signeringen:

Vi føler oss heldige som har fått på plass en ressurs som Henrik i håndballgruppa. Det er lett å glemme viktigheten av dommerarbeidet som en del av den langsiktige strategien og sportslige utviklingen. Likevel er jobben like viktig som den som legges ned på treningsfeltet for utøverne. For det er så enkelt som at uten dommerne våre, så blir det ingen kamper.

Med Henrik på laget får vi inn en sterk ressursperson med masse erfaring og tung kompetanse innen området og vi gleder oss til å se hva han kan utrette. Han treffer på alt vi står for og enda litt til – vi er trygge på at vi har skutt gullfuglen!

Henrik startet opp mandag 14. mars. Ønsker du å komme i kontakt med han kan han nås på:

dommeransvarlighandball@ohil.no