• Talentsamling for fotball 10.november

      ØHIL fotball gjentar tidligere suksesser med talentsamling både for gutter og jenter, denne gang for aldersgruppene 2008 og 2009. Det er ikke for de som har andre aktiviteter i ØHIL på samme dag.