• Utøvere i ØHILs hoppgruppe på samling i Midtstulia