• ØHIL bakken rett før ferdigstilling i mai 2016. Inspiseres av Torgeir Nordby.