Hoppstyret

Hopp/kombinertstyret presenteres på klubbens årsmøte som avholdes årlig innen utgangen av mars måned.

Hovedmail-adresseØHIL hopp/kombinert
LederTrond Vegard Stangeby45491910
ØkonomiHåkon Inngjerdingen40005434
RekrutteringEven Fossum46543646
InformasjonHelge Evenstad93483764

ØHILs hovedstyre ønsker åpenhet om driften av klubben, og fra og med 2015, er følgende rutiner innført for styresaksarbeid for våre idretter:

– Møtekalender ligger på www.ohil.no
– Saker meldes inn til idrettens styre senest 1 uke før møtet
– Protokoll legges ut på www.ohil.no i etterkant av møtet

Personalsaker, saker som omhandler enkeltpersoner, saker med administrativt innhold som ikke er ment for allment innsyn og saker som berører idrettslagets planer/innhold som kan påvirke ØHILs konkurransefortrinn i forhold til konkurrerende klubber regnes som «INTERNE» og offentliggjøres ikke på www.ohil.no.

Protokoller 2022

Referat fra ØHIL Hopps årsmøte 02.03.

Protokoller 2021

Møtereferat 08.04.

Protokoll fra ØHIL Hopps årsmøte 03.03.

Protokoller 2020

Møtereferat 08.09.

Protokoll fra ØHIL Hopps årsmøte 04.03.

Protokoller 2019

Protokoll 19.11

Protokoll fra ØHIL Hopps årsmøte 7.3.2019

Protokoll 22.01

Møtekalender 2018

Protokoller 2018

Protokoll 15.11

Protokoll 12.09

Protokoll 27.02. (årsmøte ØHIL hopp)

Protokoller 2017

Protokoll 19.09.

Protokoll 03.01

Ingen planlagte møter

Protokoller 2016

Protokoll 20.09
Protokoll 17.02 (årsmøte ØHIL Hopp)

Protokoller 2015

Protokoll 20. mars
Protokoll 17. mars (årsmøte ØHIL Hopp)