Hopptreninger

Nå har ØHIL hopp fått tillatelse til å starte opp treninger!

Vi har utarbeidet et sett med retningslinjer for å kunne starte opp med hopp-treninger! Disse er nå godkjent, og vi kommer tilbake med info om oppstart!