Hovedstyret i ØHIL

I tillegg til at alle våre idretter har sine egen styrer, har klubben et hovedstyre som har det overordnede ansvaret for driften av klubben mellom årsmøtene. Vi har en god struktur på disse møtene, og et stort fokus på åpenhet. Derfor er alle hovedstyrets protokoller fra 2008 offentliggjort her på www.ohil.no.

Hovedstyrets siste møte (21.01.2016) ble avholdt i det nye bygget på Jarmyra. I dette som på dagen er en barnehage (Jar Idrettsbarnehage), disponerer ØHIL bygget på ettermiddagene (garderober, gymsal og møtefasiliteter/kjøkken ved behov).

Styret fikk en omvisning av det nye bygget før møtet og var svært fornøyde med de oppgraderte fasilitetene.

Når hovedstyret har møter, inviteres alle idrettene, og denne gangen stilte ØHIL bandy, med Michael Østgaard.

hs_jarmyra

Monica Malm, Lars Fredenlund, Skule Ingeberg, Siw Rinker, Rune Feltman, Jon Olav Li, Michael Østgaard. (Anders Bergland var ikke til stede)

 

For mer informasjon om styresaksarbeid i hovedstyret, og de ca 700 protokollerte sakene kan du klikke her.