Høydepunkter fra ØHILs organer i høst


Vi er først og fremst opptatt av at ØHILs aktive medlemmer får et godt sportslig tilbud, og det gjøres et godt stykke arbeid på treningsfeltet. I mange ledd jobber vi for «Flest mulig, lengst mulig!».

Bakenfor selve treningen og kamp/konkurranse gjør idrettene våre et godt og viktig arbeid. Og bakenfor dette igjen har ØHIL 3 viktige organer som legger premisser og føringer for driften av idrettsaktiviteten i ØHIL. Her er en oppsummering av arbeidet den siste tiden.

I ØHIL har vi en policy der det ikke skal være noen hemmeligheter, derfor blir alle protokoller fra styrer og utvalg publisert på www.ohil.no .

Hovedstyret

I tillegg til oppfølging av økonomi og rapportering fra daglig leder på driften, har hovedstyret det siste året jobbet mye med utviklingen av ØHIL idrettspark. Ikke direkte involvert i prosjektet, men som klubbens øverste organ mellom årsmøtene, er det tatt mange viktige beslutninger og vedtak, spesielt av økonomisk art.

Utleie av klubbhuset til private samlinger i helgen utvides nå til kl 01:30 (tidligere fram til midnatt).

Klikk her for mer informasjon om hovedstyrets arbeid og protokoller fra møtene

Anleggsutvalget

Arbeidet i anleggsutvalget det siste året har rettet seg mot den kommunale «Anleggsplanen» for perioden 2023-2026. Fristen for å melde inn nye prosjekter er 1. november 2021. Utvikling av idrettsanlegg har hatt høy prioritet i ØHIL det siste tiåret, og er svært viktig for å sikre klubbens målsetningen om «Flest mulig lengst mulig». Å bygge idrettsanlegg er kostbart, men dersom man blir prioritert på anleggsplanen, kan man faktisk regne med støtte på mer enn 75% av investeringen (kommunal støtte, spillemidler og mva-kompensasjon).

Det er en tøff kamp om kommunal støtte. Bærum kommune bevilger ca 17,5 MNOK til utvikling av idrettsanlegg pr år. (Dette utenom større kommunale prosjekter, som Bærum idrettspark (Rud) og Nadderud stadion.) Med 109 idrettslag, 60 idretter og 56.281 aktive er det klart at det er mange som ønsker en del av den relativt beskjedne potten. Vi er som vanlig optimister og håper å få støtte til et eller flere av prosjektene vi jobber med. Anleggsutvalget har besluttet at daglig leder jobber videre med, og søker om, støtte til følgende prosjekter:

-Hosletoppen: Kunstgressbane (60×40) og 2 beachhåndball-baner
-Hosle: Nytt lysanlegg i ØHIL idrettspark (LED)
-Hosle: Påbygg av klubbhuset
-Jarmyra: nye idrettsflater i begge ender av «myra» (usikkert pga regulering)

Klikk her for mer informasjon om anleggsutvalgets arbeid og protokoller fra møtene

Idrettsutvalget

Idrettsutvalgets viktigste oppgave er å koordinere samarbeidet mellom ØHILs idretter, og målet om å tilrettelegge for allsidighet. Dette er en stor oppgave. Idrettsutvalget gjorde 16.09 et vedtak som endrer en historisk og (for mange) lite fleksibel praksis knyttet til datofestede «sesongbestemmelser». Det er nå åpnet opp for aktivitet for barna «off season», så lenge det ikke er kollisjoner med idretter som er i sesong. I ØHIL ønsker vi å ta vare på alle våre idretter, men også våre medlemmer som bare driver med én idrett.

I overgangen mellom gammel og ny ordning (høsten 2021) er det svært viktig med god og konstruktiv dialog på tvers av idrettene.

Klikk her for mer informasjon om idrettsutvalgets arbeid og protokoller fra møtene