11 deltakere fra 2013 til 2017 årgangen. Fantastisk!

Høyutbyttesamling av de sjeldne!

Fredag 16.sept til lørdag 17.sept holdt ØHIL Fotball Grasrottrener 1 – introduksjonskurs. Med ivrige deltakere og ivrige barn, lå alt til rette for en høyutbytte samling av de sjeldne!

Kurset startet fredag kl 1800 med teori, caseoppgaver og refleksjoner. Fredagens innhold spredte seg fra NFFs og ØHILs verdier til hvordan vi kan fremprovosere læring hos barn gjennom god aktivitet. Med aktive deltakere, gode spørsmål og refleksjoner knyttet til erfaringer fra feltet, lå det godt til rette for læring og utvikling for både deltakere og kursholdere!

Tiden fløy når deltakerne var ivrige med både spørsmål og innspill!

Etter fredagens seanse, var det endelig tur for å komme seg ut på Ferd Arena. Lørdag klokken 09:45 var trenerne klare til å ha økter med ivrige barn. Etter hver økt ga både deltakerne og observatørene tips og innspill til sekvensen. Veldig gøy se hvordan tilbakemeldingene ble tatt med inn til neste økt! Med flott vær, mye fotball og ivrige spillere var det en herlig start på lørdagen! Samtidig var det fantastisk å se hvordan teorisekvensene ble knyttet opp mot praksis, og hvilken effekt det gav!

«Det er veldig gøy å være med som kursleder når deltakerne viser en enorm læringsvillighet, og tør å gå litt ut av komfortsonen. Ila så kort tid ser vi fremgang og en økt bevisstgjøring i bruken av øvelser til hvordan man veileder barn på feltet. Her er det flinke trenere!»
– Anders Thoresen, barnefotballansvarlig

Det er også på sin plass å takke 2015,2014,2013,2012 og 2011 som stilte opp som markører for våres 11 kursdeltakere!

Vi gratulerer Ove, Jannicke, Fredrik, Kjetil, Erik, Catrine, Rune, Helge, Halvor og Carl Thomas med gjennomført Grasrottrenerkurs Del 1

NB! 14 til 16 oktober skal ØHIL Fotball holde Grasrottrener 2 – Barnefotball – flest mulig med kvalitet. Se mer informasjon og påmelding her: https://ohil.no/endelig-mulighet-for-a-delta-pa-grasrottrener-2-barnefotball-flest-mulig-med-kvalitet/