Hvordan oppleves ØHIL Fotball sitt tilbud


ØHIL Fotball ønsker å gi et tilbud til barna hvor de opplever trygghet, blir utfordret og oppnår mestring. Dette gjelder det sportslige, men vi treffer også på mye av det menneskelige. Mange ting går i hverandre. Når vi jobber med rask omstilling etter balltap, så berører vi også mentale egenskaper som kan tas med videre i livet. Når man mister ballen, så er det en form for motgang, og da er det helt avgjørende å håndtere motgangen med en offensiv holdning. Vi skal, samlet som lag, gjør alt vi kan for å vinne ballen tilbake og i hvert fall sørge for å dekke farlige rom, så ikke motstander scorer.

Utenom spillet og for yngre barn, så jobber vi med tidspress og konkurranser. Da forsøker vi å lære bort at de fokuserer på sin egen utvikling fremfor å sammenligne seg med andre. Selv om du ligger bak i duellen eller ligger an til å tape, så skal du fullføre for å få best mulig effekt av øvelsen.

Selv om vi har ansatt flere trenere i full tid i klubben, så er det foreldretrenere som hovedsakelig driver både trening og kamp i barnefotballen. Vi er svært heldige som har så engasjerte og dyktige foreldretrenere i ØHIL Fotball. Klubbens ansatte bidrar med økt kompetanse i form av kurs, øktplaner og foreldreoppfølging på feltet. Det har vært godt mottatt av foreldretrenerne.

Vi har spurt noen foreldre som er engasjerte og har flere barn i klubben om hvordan de opplever ØHIL Fotball. Her er noen av disse:

Jeg syntes det er flott at ØHIL-fotball er en klubb som har fokus på å utvikle gode mennesker og ikke bare gode fotballspillere. Samtidig har klubben, med flere nye ansettelser og økt kompetanse, vist at dette ikke er motsetninger. Kvaliteten på akademiet er hevet, og klubben jobber hver dag med å bidra for også å øke kvaliteten på de foreldredrevne treningene gjennom kursing og tilstedeværelse. Jeg er stolt av å være en del av klubben: «Fordi det er gøy»!

Kristin Nessa (G2009 og J2012 Grav)

For noen år siden opplevdes akademiet nærmest som en oppbevaringsplass for barna. Nå er det blitt et fullverdig tilbud med profesjonalitet på lik linje med de beste akademitilbudene i vårt nærområde.

De siste årene har det blitt enklere for foreldretrenere med skreddersydde øktplaner fra ØHIL som gjør at vi får mer kvalitet i hver enkelt treningsøkt. Vi opplever at ØHIL, sammen med barnehage og skole, er en fremtredende arena som bygger relasjoner og samhold som igjen gir mer robuste og trygge barn. 

Ronny Granli (G2012 og G2008 Eikeli)

Jeg er veldig glad og takknemlig for alt ØHIL-fotballen gjør for barna mine. Takk for at dere ser barna mine og gir dem utfordringer – enten det er snakk om gode treninger, en hyggelig kommentar eller hospitering. ØHIL er veldig viktig for oss i hverdagen, og gjennom pandemien har fotballtreningene og akademiet vært en stabil trygghet. Det er veldig fint å høre alle tre barna snakke varmt om trenerne sine. Trenerne er gode rollemodeller jeg er glad for at gir barna mine fotballpåfyll nærmest daglig. 

Ida Schønberg-Grevbo (G2011, J2008 og G2003 Hosle)

Vi har tre barn som spiller fotball i ØHIL, og det har vært meget god progresjon de siste årene med tanke på hva ØHIL tilbyr barna i form av lagstrening og akademi. Vi opplever en velfungerende fotballavdeling med gode trenere og rollemodeller, som legger godt til rette for at barna får en trygg og en passe utfordrende treningshverdag. Samspillet mellom klubben og foreldrene opplever vi som god. Det er lagt godt til rette for at treningene som er drevet av foreldrene fungerer fint, med et klart opplegg og gode øktplaner. Det er viktig at man fremover bygger videre på det grunnlaget som er lagt og at det skapes kontinuitet både på trener og ledersiden i klubben»

Hans Peter Aandstad (G2015, G2012 og J2009 Grav)

ØHIL ha fått til en god modell med både foreldre- og klubbtrenere. Sammen med Akademi gir dette samarbeidet gode muligheter for alle. 

Jeg er imponert over tilbudet ØHIL har levert til barna gjennom Korona pandemien, både Akademi og årgangstreninger har fungert så optimalt som den kan gjøres. 

Anders Gillund (J2009 og G2013 Eikeli)

Barna stortrives på fotball akademi. Skikkelig trening, som er skikkelig moro! Barna digger treneren deres, Felix. 

Ida Flaatten med sine barn (G2012 og J2012 Hosle)

Vi gjorde også en undersøkelse for spillere i barnefotballen i våres, og det gav oss verdifull tilbakemelding. Vi tar gjerne i mot ytterligere kommentarer og innspill på hvordan fotballtilbudet i ØHIL kan bli enda bedre. Send gjerne en epost til fotball@ohil.no.