IDRETTSSKOLENs påmelding er godt i gang

Idrettskolen er ØHILs aktivitetstilbud til 6-åringene med oppstart i uke 35 og avslutning i slutten av mai 2022.

Gjennom ØHILs Idrettsskole tilbys barna full aktivitet hele året med oppstart rett etter skolestart og avslutning i
slutten av mai måned.

De aller fleste av ØHILs idretter vil delta inntil fem uker av gangen på Idrettsskolen, og
så langt det lar seg gjøre i sammenhengende uker. Aktivitetene blir gjennomført i idrettenes
egne miljøer, for eksempel fotball på fotballbanen, håndball i håndballhallen, langrenn på snø, hopp
i hoppbakken, bandy på isen og baseball på fielden. Barna vil på den måten bli bedre kjent med
de ulike idrettsgrenene når de får litt kontinuitet og «mengdetrening» innen en og samme idrett.
Idrettsskolen starter med fem uker med fotball på høsten. Det er mulig å delta både på Idrettsskolen og ØHIL Fotball da treningene er på ulike dager, alternativt kan barna meldes på Idrettsskolen med oppstart i oktober.

For å få til et mer «profesjonelt» preg og innhold på Idrettsskolen er det idrettene selv som
stiller med trenere noe som betyr at dette ikke er foreldredrevet. På den måten sikrer vi oss gode
trenere med fokus innen egen idrett. Størrelsen på disse gruppene med 6-åringene skal ikke
være for store da vi ønsker at alle barna blir sett.

Informasjon og påmelding til Idrettsskolen går via Superinvite og lenken finner dere her: Idrettskolen