FORTSATT LEDIGE PLASSER PÅ IDRETTSSKOLEN

Idrettskolen er ØHILs aktivitetstilbud til 6-åringene med oppstart i mandag 30. august og avslutning i slutten av mai 2022.

De aller fleste av ØHILs idretter vil delta inntil fem uker av gangen på Idrettsskolen, og
så langt det lar seg gjøre i sammenhengende uker. Aktivitetene blir gjennomført i idrettenes
egne miljøer, på fotballbanen, i håndballhallen, langrenn på Haug/Haga,
i hoppbakken, på Hosleisen og baseball på fielden. Barna vil på den måten bli bedre kjent med
de ulike idrettsgrenene når de får litt kontinuitet og «mengdetrening» innen en og samme idrett.


Idrettsskolen starter med fem uker med fotball på høsten. Er barna med på sommeraktiviteter nå (fotball m.m.?) kan barna meldes på Idrettsskolen med oppstart i oktober.

For å få til et mer «profesjonelt» preg og innhold på Idrettsskolen er det idrettene selv som
stiller med trenere noe som betyr at dette ikke er foreldredrevet. På den måten sikrer vi oss gode
trenere med fokus innen egen idrett.

Informasjon og påmelding til Idrettsskolen går via Superinvite og lenken finner dere her: Idrettsskolen