IDRETTSUTVALGET

Utvalgets hovedformål er å tilrettelegge for barn- og ungdom i klubben slik at alle skal ha et godt sportslig tilbud som muliggjør allsidighet. Dette krever et godt samarbeid mellom idrettenes styrer og ansvarspersoner.

ØHIL er en stor klubb med mye aktivitet i mange idretter, og det settes store krav til idrettslaget rundt tilrettelegging og organisering av de idrettslige aktivitetene.  ØHIL er en av få fleridrettslag i Bærum, noe som gir utfordringer for våre medlemmer, trenere og ledere. Idrettsutvalget (IU) består av en representant fra hver av idrettene, samt en representant fra hovedstyret og ledes av Idrettskoordinatoren.

Arbeidet til idrettsutvalget begrenses til barn- og ungdomsidrett (opptil 19 år), med spesielt fokus på barneidretten opp til 12 år. ØHIL er en breddeklubb hvor det skal tilrettelegges for at barn og ungdom skal kunne drive flere idretter sommer som vinter, på alle ambisjonsnivåer. Et grunnleggende prinsipp er at alle våre barn og ungdom skal ha mulighet til å drive med vinter og sommeridrett uten at dette går ut over sesongens laguttak.

Idrettsutvalget skal forvalte ØHILs Aktivitetshjul og fremlegge bestemmelser for når og hvordan sommeridrettene kan starte vinteraktiviteter og motsatt. Idrettsutvalget skal legge føringer for når cuper og arrangementer utenfor egen sesong kan gjøres, og hvordan dette skal planlegges i samarbeid med øvrige idretter som påvirkes.  Av den grunn er det viktig at alle arrangement går via Idrettskoordinatoren.

ØHIL har vedtekter, verdier og retningslinjer som det historisk har vært vanskelig å kommunisere, og som kan tolkes av enkeltpersoner og lag. Idrettsutvalget og idrettene skal ha som mandat å arbeide for at den tolkning som gjøres av hovedstyret og idrettsutvalget gjennomføres i idrettene. Den enkelte idrett kan ikke uten at dette er diskutert, lage egen fortolkning. Idrettsutvalget er stedet for å legge rammer for klubbens sportslige aktivitet.

En av Utvalgets konkrete oppgaver er å godkjenne idrettenes sportslige planer som Hovedstyret har vedtatt at alle idrettene skal ha. Oppdaterte planer skal ligge her: https://ohil.no/sportslige-planer-ohil-2/

Idrettsutvalget er en god arena for Idrettene til å bli kjent med de øvrige idrettenes utfordringer/suksesshistorier. Det er mange og gode diskusjoner i IU, men heldigvis høyt under taket. Blir ikke idrettene enige løftes sakene til Hovedstyret for en avgjørelse der.

IU`s mandat og protokoller finner dere her: https://ohil.no/idrettsutvalget/