Ikke lov å bruke anleggene

Sola skinner, det er strålende forhold for fotball, men dessverre. Vi må bruke hodet mer enn hjertet. Nå er det om å gjøre å begrense all smitte, og derfor nekter vi at noen bruker anleggene våre.

Det er surrealistisk å nekte våre medlemmer og andre å bruke fotballbanene. Vi ønsket først å oppfordre til egentrening der man hadde en avstand på minst tre meter til hverandre, men det klarer de fleste ikke.

Derfor tyr vi til det verste vi vet om, nemlig at ingen skal være på banen. Styrkerommet skal heller ikke brukes. Vi må ty til slike drastiske grep.

Til alle foreldre: Hold barna hjemme. Det er tydelige råd fra Folkehelseinstituttet. Lørdag 14.mars er det også meldt om strålende vær. Alle vet at det er forferdelig kjedelig å være inne da, men nå må vi være disiplinerte. Hvis vi tar hardt i nå, så kan det hende vi kan slippe opp litt senere.

Hva gjør de heltidsansatte trenerne i fotballavdelingen nå?

Det har gått to dager siden vi stanset all aktivitet. Det har vært nødvendig med god og tydelig informasjon både internt og eksternt. Vi holder fortsatt på å planlegge hva vi gjør fremover. Noe av det vi skal gjøre er følgende:

Kommuniserer med sine lag/spillere

Gir tips om egentrening. dette kommer an på hvilke gruppe man jobber med.

Sette i stand anleggene for sesongen den tid den starter.

 • Grunne og male bodene på Hosle
 • Montere nye mål som er kommet
 • Henge opp nytt ballfangernett
 • Rydde i boder og på anlegget generelt
 • Følge opp alle andre anlegg vi har i vårt nedslagsfelt
 • På alle disse områdene ønsker vi bistand fra noen frivillige (noen få hver dag), både foreldre og spillere fra 13 år og eldre. Vi skal selvsagt holde avstand på minst en meter fra hverandre. Det skal ikke være mange som samles samtidig.

Jobbe med planverk

 • Videreutvikle klubbens fagplaner med spillemodell, treningsmodell og menneskemodell
 • Lage øvelsesbank
 • Lage standarder på øktplaner for ulike årskull
 • Lage videoklipp som skisserer hvordan vi ønsker å spille i de ulike fasene av spillet. Her vil vi ha videoklipp på verdens beste, best practice på ulike aldersnivåer og gode klipp fra våre egne lag
 • Jobbe med kvalitetsklubb-konseptet

Innføre utviklingsverktøyet XPS Sideline

Vi gikk til innkjøp av nytt trenerverktøy 10.mars. Det er mer omfattende versjon av treningsøkta.no. Det er et program som alle trenere (selvsagt også foreldretrenere) får tilbud om å bruke, og her vil også treningsplaner med mer ligge. Her vil vi nå bruke tid på å komme i gang og jobbe for å få planverket til å bli best mulig kommunisert. Det vil bli brukt i ulik grad av hvert lag. For de lagene/spillerne som vil forplikte seg til å bruke det, vil vi brukte det i stor grad. Dette tar hver enkelt trener med årskullet og laget sitt.

Trenerutvikling, trenerkurs og klubbmøter

Vi vil bruke tid på lage presentasjoner til ulike målgrupper i klubben. Dette har vi slitt med å rekke i hverdagen, så vi har nå en gylden mulighet til å få gjort alt dette nødvendige arbeidet.

Systemer for fotballavdelingen

Lage systemer for kompetanseoverføring, slik at vi blir en lærende organisasjon. Det er mange gode ideer fra foreldretrenere med lang fartstid i klubben. Denne kompetansen bør vi sørge for blir værende i klubben.

Arbeid med hjemmesiden og intranettet er en stor prosess som vi bør prioritere, men her er det også leverandører som vi er avhengige av.

Disse punktene kan fortsette. Vi skal sammen sørge for at ØHIL Fotball står sterkere i mai/juni enn vi gjør i mars.

Vi er også svært fornøyde med det sterke engasjementet fra alle foreldrene og spesielt de som har tatt verv som trenere, lagledere, årskullsansvarlig, økonomiansvarlig, dugnadsansvarlig, kampvert, cupansvarlig med mer i ØHIL. Vi håper å kunne komunisere tett med dere fremover, slik at vi kan bruke denne tiden til å skape et enda bedre ØHIL i fremtiden.