Informasjon om treningsavgift vinter 2020-2021

Her finner du informasjon om våre treningsavgifter for vinteren.

Treningsavgift vinter (1.november 2020 til 28.mars 2021)

Denne perioden varer i 20 uker, og det er organisert trening i 17-18 uker av dem.

Faktura på treningsavgift sendes ut i midten av januar på mail fra ØHILs klubbsekretær, Hanne som får lister av fotballavdelingen.

Vi ber ydmykt om at alle sjekker på www.minidrett.no om man ligger inne med riktige mailadresser.

Styret har vedtatt følgende avgifter for vinteren:

Veteran, Senior kvinner C og Kvinner 7’er: 900 kr

Ungdom 13-19 år lav avgift: 1400 kr

Ungdom 13-19 år høy avgift: 2100 kr

Lav avgift defineres som 1-2 treninger i uka.

Høy avgift defineres som 3-4 treninger i uka.

For Jenter 2008, 2007 og 2006:

Disse tre kullene har tilbud om ivrig-treninger (110 % kommer etter hvert). Derfor blir alle som trener i vinter på disse tre kullene fakturert for lav avgift (1400 kr), og de betaler for ivrig-treninger via superinvite. Ivrig koster 1000 kr for én gang og 1500 kr for to ganger i uka.

Hva dekker treningsavgiften?

  • Vinteråpen kunstgressbane (gass, brøyting og vedlikehold)
  • Treninger og kamper
  • Lønn til trenere
  • Utstyr
  • Administrasjon av klubb