Informasjonsside – Hoslehallen

Velkommen til ØHIL Håndball sin informasjonsside for Hoslehallen. Her finner du nyttig informasjon knyttet til ditt besøk i Hoslehallen.

Grunnet den pågående pandemien er ØHIL Håndball nødt til å samle inn personopplysningene til alle besøkende som ikke er oppført på kamprapport. Vi er pålagt å ta vare på dataen i 10 dager for eventuell smittesporing.

Det er kun administrasjonen som har tilgang og dataen vil etter 10 dager bli slettet.

Publikumsantallet i Hoslehallen begrenser seg nå til maksimalt 25 stk. av gangen. Dette er for å kunne overholde arrangementsstørrelse på 50 stk. Dette betyr at alle spillere kan ha med seg maksimalt én person.

Her finner du retningslinjene for kamp og trening i Hoslehallen.

Registrering av spillere/støtteapparat til og med 12 år.

Fyll ut listen og send til tobias@ohil.no eller skriv ut og lever til en av våre hyggelige foreldre i sekreteriatet. Listen finner du her: